Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

Співпраця з НАН України

Проект видання низки збірок наукових праць під загальною редакцією академіків Загороднього А.Г. та Шульги М.Ф. за участю проф. Кукліна, проф. Яновського В.В., та проф. Буца В.О. Раніше видано перший, другий випуск (науковий редактор Куклін В. М.), та третій випуск вже в 2019-2020 роках Посилання   (науковий редактор Яновский В. В.).

1.Проблемы теоретической физики. Научные труды / В. А. Буц, А. Г. Загородний, В. Е. Захаров, В. И. Карась, В. М. Куклин, А. В. Тур, С. П. Фомин, Н. Ф. Шульга, В. В. Яновский ; ред. вып. В. М. Куклин. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – Вып. 1. – 532 с. (Сер. «Проблемы теоретической и математической физики» ; под общ. ред. А. Г. Загороднего, Н. Ф. Шульги). Посилання 
2.Проблемы теоретической физики. Научные труды. Выпуск 2 / В. А. Буц, А. Г. Загородний, А. В. Киричок, В. М. Конторович, В. М. Куклин, А. А. Рухадзе, В. П. Силин, А. В. Тур, В. В. Яновский ; под общей редакцией А. Г. Загороднего, Н. Ф. Шульги, ред. вып. В. М. Куклин. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – Вып. 2. – 376 с. (Сер. «Проблемы теоретической и математической физики» ; под общ. ред. А. Г. Загороднего, Н. Ф. Шульги). Посилання 
3. Проблемы теоретической физики. Научные труды. Выпуск 3 / Ю. Л. Болотин, В. Е. Захаров, В. И. Карась, В. М. Куклин, Э. А. Пашицкий, В. И. Пентегов, В. И. Соколенко, А. В. Тур, А. А. Туркин, В. В. Яновский ; под общей редакцией А. Г. Загороднего, Н. Ф. Шульги, ред. вып. В. В. Яновский. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2019. – Вып. 3. – 398 с. (Сер. «Проблемы теоретической и математической физики». Посилання 

Четвертий випуск «Проблемы теоретической физики. Научные труды, 4 випуск, авт. М.О. Азаренков, С.С. Апостолов, В.Г. Барьяхтар, В.О. Буц, А.О. Голованов, О.Г. Данилевич, В.І. Карась, М.Й. Копп, І.Ю. Костюков, З.О. Майзелис, О.М. Пухов, Т.М., Рохманова, П.С. Стрелков, Д. Томас, А.В. Тур, В.О. Ямпольський, В.В.Яновский під загальною редакцією А. Г. Загороднего, М. Ф. Шульги, ред. вип. В. І. Карась.» знаходиться в Видавництві ХНУ і його планується роздрукувати вже в 2021 році.
П’ятий випуск вже анг. мовою. Problems of theoretical physics. Scientific works. Issue 5 / V. A. Butz ….V. M. Kuklin,… A.G. Zagorodny , V. V. Yanovsky; under the general edited by A.G. Zagorodny, N.F. Shulga, ed. no.5. V.A. Butz – Kh.: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2022. … p. (Series Problems of Theoretical and Mathematical Physics. Scientific Works). Подано в редакцію.