Професорсько-викладацький склад

 

Куклін Володимир Михайлович
Завідувач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, професор, доктор фізико-математичних наук 

Сфера наукових інтересів: Автор понад 150 наукових статей і оглядів, дві монографії з фізики; лекції про інформаційні системи та системи штучного інтелекту; редагується серія наукових праць «Проблеми теоретичної і математичної фізики»; опубліковано десяток книг з макроекономіки, фінансового менеджменту та комерціалізації високих технологій, ессе.

Викладає дисципліни: Нейронні мережі ; Методи та системи штучного інтелекту; ІТ-бізнес

е-mail:v.m.kuklin@karazin.ua
kuklinvm1@gmail.com
artif.intel@karazin.ua
http://orcid.org/0000-0002-0310-1582

Яновський Володимир Володимирович
Професор кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, доктор фізико-математичних наук 

Автор десяти монографій, більше 300 наукових робіт.

Член редколегії журналу «Функціональні матеріали», двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій Д 64.845.02 (Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут») та Д 64.169.01(«Інституті монокристалів» НАН України).

Сфера наукових інтересів: Теоретична фізика, хаос і теорія турбулентності, нелінійна фізика.

Викладає дисципліни: 

е-mail:

http://orcid.org/0000-0003-0461-749X

Лазурик Валентина Михайлівна
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення

Автор двох навчальних посібників, двох монографій, більше 100 наукових робіт, більше 10 програмних продуктів, науковий керівник більше 90 дипломних робіт.

Сфера наукових інтересів: розробка програмного забезпечення в області радіаційних технологій, бази даних, комп’ютерне моделювання педагогічних вимірів

Викладає дисципліни: 

е-mail:

Споров Олександр Євгенович
Доцент кафедри кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук 

Автор двох навчальних посібників, двох монографій, більше 100 наукових робіт, більше 10 програмних продуктів, науковий керівник більше 90 дипломних робіт.

Сфера наукових інтересів: штучний інтелект, розподілені обчислення, операційні системи, обчислювальна фізика, фізика плазми, плазмова електроніка, метаматеріали

Викладає дисципліни: Крос-платформне програмування;Операційні системи (практикум);Мови прикладного програмування (модуль); Вступ до комп’ютерного моделювання 

е-mail:sporov@karazin.ua
Alexandr E. Sporov
Alexandr Sporov 
https://orcid.org/0000-0002-4610-9656

Контактна інформація:
м. Харків, майдан. Свободи 6, ауд. 5-20
Тел. 707-50-76

Олешко Олег Іванович
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат технічних наук

Автор більше 20 наукових робіт, науковий керівник більше 70 дипломних робіт.
Більше 20 років досвіду професійної розробки програмного забезпечення.

Сфера наукових інтересів: Безпечне програмування, безпека інформаційних і комп’ютерних систем, криптографія.

Викладає дисципліни: 

е-mail: oleg.oleshko@karazin.ua
Oleg Oleshko
Oleg Oleshko                                                                    http://orcid.org/0000-0002-3277-0400

Поклонський Євген Васильович
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук

Автор більше 23 наукових і 43 методичних робіт.
Більше 20 років досвіду професійної розробки програмного забезпечення.

Сфера наукових інтересів: Досвід роботи з SQL, з мовами програмування Pascal, C++, Erlang.

Викладає дисципліни: 

е-mail: evpoklonsky@karazin.ua

Севидов Сергій Михайлович 
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук

Автор великої кількості учбово-методичної літератури по «Алгоритмізація та програмування», «Основи інформаційних технологій», «Чисельні методи і моделювання», «Ідентифікація та моделювання», «Основи наукових досліджень». Є автором навчального посібника «Інформатика в інженерній освіті»

Сфера наукових інтересів: Досвід практичної роботи з мовами програмування Бєйсик, Фортран, Pascal, C++, Mathcad, СУБД

Викладає дисципліни: 

е-mail: sevidov@karazin.ua

 
Горбань Анатолій Михайлович 
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення

Сфера наукових інтересів: Фахівець у галузі комп‘ютерних технологій, фізики плазми та прискорювачів заряджених частинок

Викладає дисципліни: 

е-mail: a.gorban@karazin.ua

 
Ніколенко Ірина Геннадіївна 
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення,кандидат фізико-математичних наук

Автор 8 наукових робіт, 2 методичних вказівок, 4 навчально-методичних посібників

Сфера наукових інтересів: Математичний аналіз «Зростання мероморфних в крузі функцій та мероморфних мінімальних поверхонь

Викладає дисципліни: 

е-mail: iryna.nikolenko@karazin.ua

 
Гущин Іван Валерійович 
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення                                                                                         

Автор 10 наукових робіт, науковий керівник більше 20 дипломних робіт.

Сфера наукових інтересів: Розробка програмного забезпечення в області аналіза даних, комп’ютерне моделювання фізичних процесів.

Викладає дисципліни: 

е-mail: i.v.gushchin@karazin.ua
Ivan Gushchin                                                                  http://orcid.org/0000-0002-1917-716X

 
Колованова Євгенія Павлівна
Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , кандидат технічних наук

Автор навчального посібника, понад 25 наукових статей та тез доповідей, 5 методичних рекомендацій та конспектів лекцій.

Сфера наукових інтересів: Iнформаційні технології, теорія чисел.

Викладає дисципліни: Основи інформаційних технологій; Теорія чисел, груп, полей, кілець.

 

 
Мішин Олександр Вікторович 
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення                                                                                         

Розроблювач програмного забезпечення на базі платформ MATLAB, VS C++, Borland C++, Python, Java, JS, QA

Має монографію, 5 наукових робіт, 5 тези докладів на конференціях.

Сфера наукових інтересів: Розробка програмного забезпечення для моделювання фізичних процесів, розробка програмного забезпечення для систем штучного інтелекту, машинне навчання, нейронні мережі, контроль якості програмного забезпечення та автоматизоване тестування.

Викладає дисципліни: 

е-mail: o.v.mishyn@karazin.ua
https://orcid.org/0000-0001-7478-757X

                                                              

Інженерний склад

Мус Надія Олександрівна  
Інженер 1категорії кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення