Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

Професорсько-викладацький склад

Куклін Володимир Михайлович
Завідувач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, професор, доктор фізико-математичних наук 
Сфера наукових інтересів: Автор понад 150 наукових статей і оглядів, дві монографії з фізики; лекції про інформаційні системи та системи штучного інтелекту; редагується серія наукових праць «Проблеми теоретичної і математичної фізики»; опубліковано десяток книг з макроекономіки, фінансового менеджменту та комерціалізації високих технологій, ессе. 

е-mail: v.m.kuklin@karazin.ua                                             
artif.intel@karazin.ua

ORCID0000-0002-0310-1582                                 Scopus Author ID:005807989

 

Яновський Володимир Володимирович
Професор кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, доктор фізико-математичних наук 
Автор десяти монографій, більше 300 наукових робіт.
Член редколегії журналу «Функціональні матеріали», двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій Д 64.845.02 (Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут») та Д 64.169.01(«Інституті монокристалів» НАН України).
Сфера наукових інтересів: Теоретична фізика, хаос і теорія турбулентності, нелінійна фізика.
е-mail: yanovsky@isc.kharkov.ua
ORCID0000-0003-0461-749X
Scopus Author ID: 7003273794

 

 

Лазурик Валентина Михайлівна
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення
Автор двох навчальних посібників, двох монографій, більше 100 наукових робіт, більше 10 програмних продуктів, науковий керівник більше 90 дипломних робіт.
Сфера наукових інтересів: розробка програмного забезпечення в області радіаційних технологій, бази даних, комп’ютерне моделювання педагогічних вимірів
е-mail: valentina.lazurik@karazin.ua
ORCID:  0000-0002-3340-9780
Scopus Author ID: 6701689920

 

 

Споров Олександр Євгенович
Доцент кафедри кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук 
Автор двох навчальних посібників, двох монографій, більше 100 наукових робіт, більше 10 програмних продуктів, науковий керівник більше 90 дипломних робіт.
Сфера наукових інтересів: штучний інтелект, розподілені обчислення, операційні системи, обчислювальна фізика, фізика плазми, плазмова електроніка, метаматеріали
е-mail: sporov@karazin.ua
Scholar
ResearchGate
ORCID0000-0002-4610-9656

Олешко Олег Іванович
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат технічних наук
Автор більше 20 наукових робіт, науковий керівник більше 70 дипломних робіт.
Більше 20 років досвіду професійної розробки програмного забезпечення.
Сфера наукових інтересів: Безпечне програмування, безпека інформаційних і комп’ютерних систем, криптографія.
е-mail: oleg.oleshko@karazin.ua
Scholar
ResearchGate
ORCID: 0000-0002-3277-0400

 

 

Поклонський Євген Васильович
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук
Автор більше 23 наукових і 43 методичних робіт.
Більше 20 років досвіду професійної розробки програмного забезпечення
Сфера наукових інтересів: Сфера наукових інтересів: Досвід роботи з SQL, з мовами програмування Pascal, C++, Erlang.
е-mail: evpoklonsky@karazin.ua
ORCID : 0000-0001-5682-6694
Scopus Author ID: 6602646288
Scopus Author ID: 57214124977

 

 

 

Севидов Сергій Михайлович
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук
Автор великої кількості учбово-методичної літератури по «Алгоритмізація та програмування», «Основи інформаційних технологій», «Чисельні методи і моделювання», «Ідентифікація та моделювання», «Основи наукових досліджень». Є автором навчального посібника «Інформатика в інженерній освіті»
Сфера наукових інтересів: Досвід практичної роботи з мовами програмування Бєйсик, Фортран, Pascal, C++, Mathcad, СУБД
е-mail: sevidov@karazin.ua

 

 

Горбань Анатолій Михайлович
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення
Сфера наукових інтересів: Фахівець у галузі комп‘ютерних технологій, фізики плазми та прискорювачів заряджених частинок
е-mail: a.gorban@karazin.ua

 

 

 

 

 

 

Ніколенко Ірина Геннадіївна
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення,кандидат фізико-математичних наук
Автор 8 наукових робіт, 2 методичних вказівок, 4 навчально-методичних посібників
Сфера наукових інтересів: Математичний аналіз «Зростання мероморфних в крузі функцій та мероморфних мінімальних поверхонь
е-mail: iryna.nikolenko@karazin.ua
ORCID : 0000-0002-2904-6761

 

 

Гущин Іван Валерійович
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення
Автор 10 наукових робіт, науковий керівник більше 20 дипломних робіт.
Сфера наукових інтересів: Розробка програмного забезпечення в області аналіза даних, комп’ютерне моделювання фізичних процесів.
е-mail: i.v.gushchin@karazin.ua
ResearchGate
ORCID: 0000-0002-1917-716X

 

Лисицький Константин Євгенович
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення , к.т.н.
Сфера наукових інтересів:
е-mail: constantin.lisickiy@karazin.ua
ORCID:
Scopus Author ID:

 

 

 

 

 

 

 

Мішин Олександр Вікторович
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення
Розроблювач програмного забезпечення на базі платформ MATLAB, VS C++, Borland C++, Python, Java, JS, QA
Має монографію, 5 наукових робіт, 5 тези докладів на конференціях.
Сфера наукових інтересів: Розробка програмного забезпечення для моделювання фізичних процесів, розробка програмного забезпечення для систем штучного інтелекту, машинне навчання, нейронні мережі, контроль якості програмного забезпечення та автоматизоване тестування.
е-mail: o.v.mishyn@karazin.ua
ORCID: 0000-0001-7478-757X
Scopus Author ID: 55822122300

 

Маций Ольга Борисівна
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат технічних наук
Є автором 50 наукових праць (статей та тез доповідей), 7 статей, які включено до бази даних Scopus, має 4 навчальних посібники (один з грифом МОНУ), 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права. Брала участь у виконанні 8 наукових проектів та тем.
Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, дискретна оптимізація.
е-mail: matsiy@karazin.ua
ORCID: 0000-0002-1350-9418
Scopus Author ID: 57217113702

 

Подоляка Оксана Олександрівна
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат технічних наук
Є автором 50 наукових праць (статей та тез доповідей), має 3 навчальних посібники (один з грифом МОНУ), 9 методичних вказівок до виконання лабораторних та курсових робіт. Брала участь у виконанні 10 наукових проектів та тем.
Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, дискретна оптимізація.
е-mail: podoliaka@karazin.ua
Google Scholar

 

   Інженерний склад