Професорсько-викладацький склад

 

Куклін Володимир Михайлович
Завідувач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, професор, доктор фізико-математичних наук 

Сфера наукових інтересів: Автор понад 150 наукових статей і оглядів, дві монографії з фізики; лекції про інформаційні системи та системи штучного інтелекту; редагується серія наукових праць «Проблеми теоретичної і математичної фізики»; опубліковано десяток книг з макроекономіки, фінансового менеджменту та комерціалізації високих технологій, ессе.

е-mail: v.m.kuklin@karazin.ua
artif.intel@karazin.ua
ORCID0000-0002-0310-1582                                                                Scopus Author ID:005807989

Яновський Володимир Володимирович
Професор кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, доктор фізико-математичних наук 

Автор десяти монографій, більше 300 наукових робіт.

Член редколегії журналу «Функціональні матеріали», двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій Д 64.845.02 (Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут») та Д 64.169.01(«Інституті монокристалів» НАН України).

Сфера наукових інтересів: Теоретична фізика, хаос і теорія турбулентності, нелінійна фізика.

е-mail:
ORCID0000-0003-0461-749X
Scopus Author ID: 7003273794

Лазурик Валентина Михайлівна
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення

Автор двох навчальних посібників, двох монографій, більше 100 наукових робіт, більше 10 програмних продуктів, науковий керівник більше 90 дипломних робіт.

Сфера наукових інтересів: розробка програмного забезпечення в області радіаційних технологій, бази даних, комп’ютерне моделювання педагогічних вимірів

е-mail:

ORCID:  0000-0002-3340-9780
Scopus Author ID: 6701689920

Споров Олександр Євгенович
Доцент кафедри кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук 

Автор двох навчальних посібників, двох монографій, більше 100 наукових робіт, більше 10 програмних продуктів, науковий керівник більше 90 дипломних робіт.

Сфера наукових інтересів: штучний інтелект, розподілені обчислення, операційні системи, обчислювальна фізика, фізика плазми, плазмова електроніка, метаматеріали

е-mail:sporov@karazin.ua
Scholar
ResearchGate
ORCID0000-0002-4610-9656

Олешко Олег Іванович
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат технічних наук

Автор більше 20 наукових робіт, науковий керівник більше 70 дипломних робіт.
Більше 20 років досвіду професійної розробки програмного забезпечення.

Сфера наукових інтересів: Безпечне програмування, безпека інформаційних і комп’ютерних систем, криптографія.

е-mail: oleg.oleshko@karazin.ua
Scholar
ResearchGate                                                                   ORCID0000-0002-3277-0400

 
Карась Ірина Вячеславівна
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук

Сфера наукових інтересів: 

е-mail: 

 
Поклонський Євген Васильович
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук

Автор більше 23 наукових і 43 методичних робіт.
Більше 20 років досвіду професійної розробки програмного забезпечення.

Сфера наукових інтересів: Досвід роботи з SQL, з мовами програмування Pascal, C++, Erlang.

е-mail: evpoklonsky@karazin.ua

ORCID : 0000-0001-5682-6694
Scopus Author ID: 6602646288
Scopus Author ID: 57214124977

 
Севидов Сергій Михайлович 
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук

Автор великої кількості учбово-методичної літератури по «Алгоритмізація та програмування», «Основи інформаційних технологій», «Чисельні методи і моделювання», «Ідентифікація та моделювання», «Основи наукових досліджень». Є автором навчального посібника «Інформатика в інженерній освіті»

Сфера наукових інтересів: Досвід практичної роботи з мовами програмування Бєйсик, Фортран, Pascal, C++, Mathcad, СУБД

е-mail: sevidov@karazin.ua

 
Горбань Анатолій Михайлович 
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення

Сфера наукових інтересів: Фахівець у галузі комп‘ютерних технологій, фізики плазми та прискорювачів заряджених частинок

е-mail: a.gorban@karazin.ua

 
Ніколенко Ірина Геннадіївна 
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення,кандидат фізико-математичних наук

Автор 8 наукових робіт, 2 методичних вказівок, 4 навчально-методичних посібників

Сфера наукових інтересів: Математичний аналіз «Зростання мероморфних в крузі функцій та мероморфних мінімальних поверхонь

е-mail: iryna.nikolenko@karazin.ua

ORCID : 0000-0002-2904-6761

 
Гущин Іван Валерійович 
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення                                                                                         

Автор 10 наукових робіт, науковий керівник більше 20 дипломних робіт.

Сфера наукових інтересів: Розробка програмного забезпечення в області аналіза даних, комп’ютерне моделювання фізичних процесів.

е-mail: i.v.gushchin@karazin.ua
ResearchGate                                                                     ORCID0000-0002-1917-716X

 
Колованова Євгенія Павлівна
Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , кандидат технічних наук

Автор навчального посібника, понад 25 наукових статей та тез доповідей, 5 методичних рекомендацій та конспектів лекцій.

Сфера наукових інтересів: Iнформаційні технології, теорія чисел.

Мішин Олександр Вікторович 
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення 

Розроблювач програмного забезпечення на базі платформ MATLAB, VS C++, Borland C++, Python, Java, JS, QA

Має монографію, 5 наукових робіт, 5 тези докладів на конференціях.

Сфера наукових інтересів: Розробка програмного забезпечення для моделювання фізичних процесів, розробка програмного забезпечення для систем штучного інтелекту, машинне навчання, нейронні мережі, контроль якості програмного забезпечення та автоматизоване тестування.

е-mail: o.v.mishyn@karazin.ua
ORCID0000-0001-7478-757X                                           
Scopus Author ID: 55822122300

Маций Ольга Борисівна
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат технічних наук

Є автором 50 наукових праць (статей та тез доповідей), 7 статей, які включено до бази даних Scopus, має 4 навчальних посібники (один з грифом МОНУ), 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права. Брала участь у виконанні 8 наукових проектів та тем.

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, дискретна оптимізація.

е-mail: matsiy@karazin.ua
ORCID0000-0002-1350-9418

Scopus Author ID: 57217113702

 

Подоляка Оксана Олександрівна
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат технічних наук

Є автором 50 наукових праць (статей та тез доповідей), має 3 навчальних посібники (один з грифом МОНУ), 9 методичних вказівок до виконання лабораторних та курсових робіт. Брала участь у виконанні 10 наукових проектів та тем.

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, дискретна оптимізація.

е-mail: podoliaka@karazin.ua

Google Scholar

Макаров Олександр Анатолійович 
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук

Посилання

Сфера наукових інтересів: Методичні обчислення невизначених інтегралів, граничні задачі для псевдо-диференціальних рівнянь

е-mail: o.a.makarov@karazin.ua
ORCID: 0000-0002-9050-4987

Гетманець Олег Михайлович 
Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук

Має 135 наукових робіт, 50 Патентів на винаходи та корисні моделі, більше 30-ти друкованих науково-методичних розробок, в тому числі навчальний посібник з грифом МОН України «Вища математика: навчальний посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів». «Биометрия в MS Excel: учебное пособие» та ін.

Сфера наукових інтересів: Теорія ймовірностей та математична статистика

е-mail: oleg.m.getmanets@karazin.ua

ORCID0000-0002-0543-0961                                                  Scopus Author ID: 57222548666

 

 

 

Бабенко Євгенія Віталіївна
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук 

Сфера наукових інтересів: фізика плазми

е-mail: ievgeniia.babenko@karazin.ua
ORCID: 0000-0001-9339-3365                                                  
Scopus Author ID: 36700952500

Бродський Роман Євгенович
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення ,кандидат фізико-математичних наук

Було опубліковано 47 наукових робіт, включаючи 16 тез конференцій та 31 статтю в наукових журналах

Сфера наукових інтересів: теорії фрагментації, формуванню об’ємних включень в пошарово вирощених зразках, включаючи перколяційні властивості таких зразків, властивостям біологічних мембран.

е-mail: r.brodskii@karazin.ua
ORCID0000-0002-6231-9899 
Scopus Author ID: 14053388100

Ковальчук Дмитро Миколайович
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення 

Автор 4 тез доповідей на наукових конференціях, двох наукових статей, розділу монографії, виданої в одному з провідних видавництв наукової літератури — ASC Academic Publishing. 

Сфера наукових інтересів: Формулювання та розробка принципів, методів і засобів швидкої та достовірної обробки цілочисельних даних, що представлені у непозиційній системи числення залишкових класів в комп’ютерних системах та мережах подвійного призначення

е-mail:  d.n.kovalchuk@karazin.ua
ORCID: 0000-0002-8229-836X                                                    

 

 

Колгатін Андрій Олександрович
Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення 

Автор 1 наукової статті, 5 тез доповідей на наукових конференціях.

Сфера наукових інтересів: Кібербезпека

е-mail: a.kolhatin@karazin.ua                                               Scopus Author ID: 57203143857

Шевцов Олексій Володимирович

Старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення 

Співавтор 1 монографії, 2 державних патентів України на корисну модель, 7 наукових статей, 16 тез доповідей на наукових конференціях.

Сфера наукових інтересів: Системи захисту інформації

е-mail: s1necerra@gmail.com
Scopus Author ID: 57194046677

Інженерний склад

Мус Надія Олександрівна  
Інженер 1категорії кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення