Працівники кафедри

Науково-педагогічний склад:

Завідувач кафедри,
професор, доктор фізико-математичних наук
Куклін Володимир Михайлович
е-mail:v.m.kuklin@karazin.ua

kuklinvm1@gmail.com

artif.intel@karazin.ua

http://orcid.org/0000-0002-0310-1582

 

Завідувач кафедри штучного інтелекту, професор кафедри матеріалів реакторобудування, доктор фізико-математичних наук, PhD. Області реалізованих наукових інтересів: Опубліковано 150 наукових статей і оглядів, дві монографії з фізики; лекції про інформаційні системи та системи штучного інтелекту; редагується серія наукових праць «Проблеми теоретичної і математичної фізики»; опубліковано десяток книг з макроекономіки, фінансового менеджменту та комерціалізації високих технологій; опубліковано збірники єссе в 2008, 2014 і в 2016 році. В області моделювання фізичних явищ їм з колегами 1). розроблено коректну теорію гідродинамічного динамо; 2). отримана універсальна система рівнянь, що описує турбулентно-хвильову нестійкість; 3). узагальнено підхід до опису спонтанних і індукованих процесів для частинок і струмів в безперервних середовищах; 4). визначено параметри нагріву іонів в моделях Захарова і Силіна модуляционной нестійкості ленгмюровских хвиль; 5). вивчені структурно-фазові перетворення в тонких шарах конвективно нестійкою рідини і газу; 6). знайдений новий поріг індукованого випромінювання; 7). запропоновано нове уявлення про природу ефекту Мессбауера; 8). представлено механізм утворення самоподібних структур в модуляційно-нестійких середовищах; 9). узагальнена теорія потужного гіротрону з урахуванням наявності плазми в активній зоні.

 

Професор доктор фізико-математичних наук, Яновський Володимир Володимирович

Професор
доктор фізико-математичних наук,
Яновський Володимир Володимирович

http://orcid.org/0000-0003-0461-749X

Професор кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Автор десяти монографій, більше 300 наукових робіт. Під моїм керівництвом захищено 5 кандидатьских дисертацій та 1 докторська. Член редколегії журналу «Функціональні матеріали» й двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій Д 64.845.02 (Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут») та Д 64.169.01(«Інституті монокристалів» НАН України).

Круг наукових інтересів: теорія нелінійних явищ.

 

Старший викладач Лазурик Валентина Михайлівна

Лазурик В.М.

Старший викладач кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Автор двох навчальних посібників, двох монографій, більше 100 наукових робіт, більше 10 програмних продуктів, науковий керівник більше 90 дипломних робіт.

Круг наукових інтересів: розробка програмного забезпечення в області радіаційних технологій, бази даних, комп’ютерне моделювання педагогічних вимірів.

 

 

 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, Споров Олександр Євгенович

е-mail: sporov@karazin.ua
sporov@yahoo.com
Контактная информация:
г. Харьков, пл. Свободы 6, ауд. 5-20
Тел. 707-50-76

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=SsTGhs8AAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-4610-9656
http://researchgate.net/profile/Alexandr_Sporov

Споров Олександр Євгенович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення

Наукові інтереси:
штучний інтелект, розподілені обчислення, операційні системи, обчислювальна фізика, фізика плазми, плазмова електроніка, метаматеріали

Перелік курсів, що викладаються в поточному році:
Крос-платформне програмування (4 семестр, ФКН)
Операційні системи (практикум) (5 семестр, ФКН)
Мови прикладного програмування (модуль) (7 семестр, ФКН)
Вступ до комп’ютерного моделювання (8 семестр, ФТФ)

 

Доцент,кандидат фізико-математичних наук

Поклонський Євген Васильович

eugen.poklonsky@gmail.com

evpoklonsky@karazin.ua

Поклонський Є.В. є автором 23 наукових і 43 методичних робіт. Як педагог постійно підвищує свій рівень, у 2005, 2010 та 2015 отримав сертифікати про підвищення кваліфікації в галузі педагогіки та методики викладання в вищій школі. Брав участь в розробці матеріалів курсів математики для дистанційного навчання. Має досвід роботи з SQL, з мовами програмування Pascal, C++, Erlang.

 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Севидов Сергій Михайлович

sevidovsm@gmail.com

sevidov@karazin.ua

Севидов  С.М. автор великої кількості учбово-методичної літератури по «Алгоритмізація та програмування», «Основи інформаційних технологій», «Чисельні методи і моделювання», «Ідентифікація та моделювання», «Основи наукових досліджень». Є автором навчального посібника «Інформатика в інженерній освіті». Брав участь в розробці матеріалів курсів математики для дистанційного навчання.

Севидов  С.М. має досвід практичної роботи з мовами програмування Бєйсик, Фортран, Pascal, C++, Mathcad, СУБД. У 2012 та 2017 р.р. отримав свідоцтво та сертифікат про підвищення кваліфікації в галузі педагогіки та методики викладання в вищій школі.

 

 

Старший викладач Горбань Анатолій Михайлович

Старший викладач
Горбань Анатолій Михайлович
a.gorban@karazin.ua

Горбань А.М. фахівець у галузі комп‘ютерних технологій, фізики плазми та прискорювачів заряджених частинок, має стаж наукової роботи більше 25 років. Працює науковим співробітником інституту плазмової електроніки та нових методів прискорення ННЦ “ХФТІ”.

Викладацьку роботу на факультеті комп’ютерних наук ХНУ імені В.Н. Каразіна розпочав з 2003 р. Підготував та читає курси “Операційні системи”,  “Системний аналіз” та “Технологія створення програмних продуктів”.

 

 

 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, Ніколенко Ірина Геннадіївна

Доцент,
кандидат фізико-математичних наук,
Ніколенко Ірина Геннадіївна
iryna.nikolenko@karazin.ua

Доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Автор 8 наукових робіт, 2 методичних вказівок, 4 навчально-методичних посібників, розробила підручник для студентів 1-го курсу механіко-математичного факультету «Вступ до математичного АНАЛІЗУ»

Преподавательскую работу начала с 2000г. У 2003 році отримала диплом кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 — математичний аналіз («Зростання мероморфних в крузі функцій та мероморфних мінімальних поверхонь».

 

 

 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, Карась Ірина Вячеславовна

Карась Ірина Вячеславовна
i.v.karas@karazin.ua
http://scholar.google.com.ua/citations?user=g_mxgvsAAAAJ&hl
http://orcid.org/0000-0002-0152-2199
http://researchgate.net/profile/Irina_Karas

Доцент кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Автор семи навчальних посібників, більше 70 наукових робіт.

Круг наукових інтересів:  комп’ютерне моделювання  явищ та процесів у галузі фізики плазми та пучків заряджених частинок. Вона має стаж наукової роботи більше 19 років та стаж науково-педагогічної роботи 7,5 років. Працює науковим співробітником Інституту плазмової електроніки та нових методів прискорювання ННЦ «ХФТІ» НАН України. Викладацьку роботу розпочала з 2001 р. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок. У 2004 році їй присвоєне МОН України вчене звання – доцент кафедри фізики.

 

 

Кандидат технічних наук, доцент
КОЛОВАНОВА Євгенія Павлівна

КОЛОВАНОВА Євгенія Павлівна
Кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Автор навчального посібника, понад 25 наукових статей та тез доповідей, 5 методичних рекомендацій та конспектів лекцій.

Коло наукових інтересів: практична криптографія, технології блокового симетричного шифрування, електронні довірчі послуги.

Викладає дисципліни: Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах; Захищені інформаційно-телекомунікаційних системи; Прикладна криптологія; Теорія чисел, груп, кілець та полів; Моніторинг та аудит безпеки та якості інформаційних систем; Системи моделювання та обробки наукових даних; Основи інформатики та застосування ЕОМ; Медична інформатика.
Виконавець кількох НДР.

 

 

Старший викладач
Гущин Іван Валерійович

Старший викладач
Гущин Іван Валерійович
i.v.gushchin@karazin.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CxGdQcgAAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-1917-716X
https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Gushchin2

Гущин Іван Валерійович
Старший викладач кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Автор 10 наукових робіт, науковий керівник більше 20 дипломних робіт.
Круг наукових інтересів: розробка програмного забезпечення в області аналіза даних, комп’ютерне моделювання фізичних процесів.

 

Старший викладач
Мішин Олександр Вікторович

Старший викладач
Мішин Олександр Вікторович

o.v.mishyn@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0001-7478-757X

Мішин Олександр Вікторович випускник факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, з 2009 по 2013 рр. навчалася в заочній аспірантурі.

Розроблювач програмного забезпечення на базі платформ MATLAB, VS C++, Borland C++, Python, Java, JS, QA інженер, має досвід роботи у галузі високих технологій більше 5 років.

Більше 5 років викладає таки курси як «Розробка нейронних мереж», «Розробка великих програмних систем», «Розробка систем штучного інтелекту».

Мішин О.В. має монографію, 5 наукових робіт, 5 тези докладів на конференціях.

В 2012-2018 р. консультант або керівник 5 дипломних робіт.

Мішин О.В. має такий круг наукових інтересів: розробка програмного забезпечення для моделювання фізичних процесів, розробка програмного забезпечення для систем штучного інтелекту, машинне навчання, нейронні мережі, контроль якості програмного забезпечення та автоматизоване тестування.

 

Доцент
кандидат технічних наук,
Олешко Олег Іванович

Доцент
кандидат технічних наук,
Олешко Олег Іванович
oleg.oleshko@karazin.ua
http://scholar.google.com.ua/citations?user=9iJUpM0AAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-3277-0400
http://www.researchgate.net/profile/Oleg_Oleshko

Олешко Олег Іванович

Доцент кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення
Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна.
Автор більше 20 наукових робіт, науковий керівник більше 70 дипломних робіт.
Більше 20 років досвіду професійної розробки програмного забезпечення.
Коло наукових інтересів: безпечне програмування, безпека інформаційних
і комп’ютерних систем, криптографія.

 

 

кандидат наук, доцент Бєлкін Євгеній Володимирович

Співробітничає з кафедрою наш колега,
Перший аспірант кафедри та ФКН,
кандидат наук, доцент
Бєлкін Євгеній Володимирович
(Канада)

 

 

 

Співробітничає з кафедрою наш колега,
докторант, кандидат наук, доцент
Кірічок Олександр Віталійович
(Київ)

 

 

Гахов Андрій Володимирович

Співробітничає з кафедрою наш колега,

Доцент
Гахов Андрій Володимирович
(Франція)

 

 

 

Карась В’ячеслав Ігнатович

Співробітничає з кафедрою наш колега
професор, доктор фізико-математичних наук
Карась В’ячеслав Ігнатович

 

 

Професор,
доктор фізико-математичних наук,
Кiндратенко Анатолій Миколайович

 

Інженерно-технічний персонал:

Інженер 1категорії
Золотухіна Ольга Вікторовна

Інженер 1категорії
Мус Надія Олександрівна

Інженер 1категорії
Свистунова Олена Василівна

Інженер 1категорії
Сенько Людмила Олександрівна