Професорсько-викладацький склад

 

 

Ткачук Микола Вячеславович
Завідувач кафедрою, доктор технічних наук, професор кафедри моделювання систем і технологій

Фахівець по розробці програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем у різних галузях застосування, зокрема для автоматизації високотехнологічних процесів

Тел: (057) 705-42-76

E-mail: mst@karazin.ua

 

 

 

Лазурик Валентин Тимофійович
Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри моделювання систем і технологій

Фахівець у галузі  комп’ютерного моделювання складних фізичних процесів. Основним напрямком його наукової роботи є розробка методів та програмних комплексів як для локальних комп’ютерів так і для розподілених обчислювальних систем, які дозволяють вирішувати на сучасному рівні задачі радіаційних технологій, забезпечення радіаційної стійкості електронної апаратури, захисту персоналу та апаратури у полях іонізуючих випромінювань.

 

 

 

Аверков Юрій Олегович
Доктор фізико-математичних наук, професор

Основні наукові інтереси пов’язані з дослідженням взаємодії заряджених частинок та електромагнітних полів НВЧ діапазону з неоднорідними провідними середовищами. Зокрема, з пошуком механізмів генерації НВЧ електромагнітних хвиль, що заснований на використанні ефектів Вавілова-Черенкова, нестійкості потоків заряджених частинок та перехідного випромінювання електронних згустків. Також теоретичне дослідження механізмів збудження поверхневих електромагнітних хвиль на межах розділу плазмоподібних середовищ і фотонних кристалів

 

 

Подцикін Микола Серафімович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій

Наукові інтереси: методи математичного моделювання і оптимізації надійності складних технічних систем. Марківські процеси ухвалення рішень, алгоритми оптимізації.

 

 

 

 

Богучарський Сергій Іванович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій

Викладає дисципліни: алгоритмізація та програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, чисельні методи, комп’ютерні мережі.
Напрямки наукових досліджень: дослідження і розробка методів аналізу зображень та відео в умовах складних перетворень, методи та моделі проектування інформаційних систем у комп’ютерних мережах, низькорівневе програмування мережевих інтерфейсів та їх адаптація.

 

 

 

Гамзаєв Рустам Олександрович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій

Наукові інтереси : Моделі та інформаційна технологія трасування вимог в гнучких процесах розробки програмного забезпечення. Сучасні бази даних.Розробка та моделювання програмного забезпечення

 

 

 

 

Мартінкус Ірина Олегівна
Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій

Головним напрямом наукових інтересів є розробка лінійок програмних продуктів та  оптимізація процесу розробки програмного забезпечення. Має більш 14 наукових публікацій, серед яких багато  публікації у іноземних виданнях англійською мовою.  Є учасником міжнародних конференцій.

 

 

 

Дядюн Сергій Васильович
Кандидат технічних наук, доцент

Галузі наукових інтересів – ”Математичне моделювання, оптимізація процесів та автоматизоване управління функціонуванням великих систем енергетики
(системи водо-, газо-, енерго-, теплопостачання міст, магістральні водоводи, газопроводи, нафтопроводи)”.
Математичне моделювання, математичні методи, оптимізація складних систем, теорія оптимального управління, системний аналіз, дослідження операцій, планування експериментів, теорія прийняття рішень, теорія графів, інформаційні системи та технології…

 

 

 

Попов Геннадій Федорович
Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій

Наукові інтереси: Моделювання процесів опромінення в радіаційно-технологічних процесах. Інформаційна система і програмне забезпечення для контролю якості промислових радіаційних технологій

 

 

 

 

 

Щебенюк Володимир Сергійович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій

Основні наукові інтереси пов’язані з дослідженням моделі та методів управління якістю обслуговування потоків даних в мультимаршрутному тракті адаптивних телекомунікаційних мереж.

 

 

 

 

Зінов’єв Дмитро Володимирович
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Професійні інтереси:
проектування інформаційних систем;
обробка графічної та текстової інформації;
сучасні офісні технології;
наукоємні технології;
технології дистанційного навчання.

 

 

Рудичев Дмитро Володимирович
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Фахівець з розробки та створенню мобільних додатків з урахуванням частоти оновлення операційної системи Apple

 

 

 

 

 

Діденко Євген Володимирович
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Викладає дисципліни: Інтелектуальний аналіз даних, Веб-програмування. Наукові інтереси: Комп’ютерне моделювання взаємодії потоків в рамках розширеної моделі дискретних стохастичних потоків c урахуванням кореляції між елементами.     Розробка розподілених високонавантажених інформаційних систем

 

 

 

 

Нагорний Костянтин Анатолійович 
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Головним напрямом наукових інтересів є пост-об’єктно орієнтовані технології та дослідження наскрізної функціональності у складних програмних системах. Має більш 15 наукових публікацій, серед яких багато  публікації у іноземних виданнях англійською мовою.  Є учасником міжнародних конференцій.

 

 

 

 

Товстокоренко Олег Юрійович  
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Наукові напрямки: моделі та інструментальні засоби забезпечення варіабельності вимог в процессах розробки програмних систем.

 

 

 

 

 

 

Золотухіна Ольга Вікторівна  
Завідувач лабораторії «Моделювання Smart- систем і технологій кафедри моделювання систем і технологій», старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Наукові напрямки IT-підприємництво. Стартапи, розвиток економічного мислення сучасного менеджера, IT бізнес у розвитку інноваційної економіки.

 

 

 

 

Інженерний склад

 

 

Куренков Віктор Михайлович  
Провідний інженер кафедри моделювання систем і технологій

 

 

 

 

 

 

 

Сенько Людмила Олександрівна  
Інженер 1 категорії, секретар  кафедри моделювання систем і технологій

 

 

 

 

 

 

Афанасьєва Оксана Олександрівна 
Інженер 1 кат. кафедри моделювання систем і технологій.
Технічний редактор наукового журналу Вісник ХНУ серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»

 

 

 

 

 

 

Павлов Максим Юрійович
Інженер 1 категорії кафедри моделювання систем і технологій.
Коректор англоязичних текстів Вісника ХНУ серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»