Професорсько-викладацький склад

Ткачук Микола Вячеславович
Завідувач кафедрою, доктор технічних наук, професор кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Фахівець по розробці програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем у різних галузях застосування, зокрема для автоматизації високотехнологічних процесів.

Тел: (057) 705-42-76

E-mail: mst@karazin.ua
mykola.tkachuk@karazin.ua

ORCID :  0000-0002-4753-4267

Лазурик Валентин Тимофійович
Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Фахівець у галузі  комп’ютерного моделювання складних фізичних процесів. Основним напрямком його наукової роботи є розробка методів та програмних комплексів як для локальних комп’ютерів так і для розподілених обчислювальних систем, які дозволяють вирішувати на сучасному рівні задачі радіаційних технологій, забезпечення радіаційної стійкості електронної апаратури, захисту персоналу та апаратури у полях іонізуючих випромінювань.

E-mail: vtlazurik@karazin.ua

ORCID : 0000-0002-8319-0764
Scopus Author ID: 6701689921

Аверков Юрій Олегович
Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень:  пов’язані з дослідженням взаємодії заряджених частинок та електромагнітних полів НВЧ діапазону з неоднорідними провідними середовищами. Зокрема, з пошуком механізмів генерації НВЧ електромагнітних хвиль, що заснований на використанні ефектів Вавілова-Черенкова, нестійкості потоків заряджених частинок та перехідного випромінювання електронних згустків. Також теоретичне дослідження механізмів збудження поверхневих електромагнітних хвиль на межах розділу плазмоподібних  середовищ і фотонних кристалів.         

E-mail: yuriyaverkov@gmail.com 

Гамзаєв Рустам Олександрович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Моделі та інформаційна технологія трасування вимог в гнучких процесах розробки програмного забезпечення. Сучасні бази даних.Розробка та моделювання програмного забезпечення.

E-mail: Rustam.gamzayev@ karazin.ua

Дядюн Сергій Васильович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Математичне моделювання, оптимізація процесів та автоматизоване управління функціонуванням великих систем енергетики (системи водо-, газо-, енерго-, теплопостачання міст, магістральні водоводи, газопроводи, нафтопроводи).
Математичне моделювання, математичні методи, оптимізація складних систем, теорія оптимального управління, системний аналіз, дослідження операцій, планування експериментів, теорія прийняття рішень, теорія графів, інформаційні системи та технології…

E-mail: s.v.dyadun@karazin.ua
Scopus Author ID: 55971005300 

 
Щебенюк Володимир Сергійович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Пов’язані з дослідженням моделі та методів управління якістю обслуговування потоків даних в мультимаршрутному тракті адаптивних телекомунікаційних мереж.

E-mail: shchebenyuk@karazin.ua

 
Рудичев Єгор Володимирович
Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: В даний час займається моделюванням взаємодії частинок з речовиною. Моделюванням процесів термостабілізації систем з хімічними або радіаційними джерелами тепла, що використовують повітряне або водяне охолодження.В своїй роботі широко використовувати сучасне програмнезабезпечення з математичного моделювання фізичних процесів (PENELOPE, GEANT 4,MCNPX, PHITS), а також спеціалізовані програми обчислювальної газогідродінаміке (Computational fluid dynamics — CFD) SolidWorks Flow Simulation, спеціалізовані пакети на базі детерминистических методів (Micro Shield, FISPACT), а також програми власної розробки.

E-mail:erudychev@gmail.com

 
 Мурадова  Вюсаля  Худашірін Кизи
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень:  Побудова нечіткої хаотичної прогнозуючої системи на основі нейронних мереж; інформаційна технологія управління формуванням знань в системах  комп’ютеризації з віддаленим доступом.  

E-mail: v.muradova@karazin.ua

Зінов’єв Дмитро Володимирович
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Проектування інформаційних систем;
обробка графічної та текстової інформації; сучасні офісні технології;
наукоємні технології; технології дистанційного навчання.

E-mail: zinoviev@karazin.ua

Рудичев Дмитро Володимирович
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Розробка та створення мобільних додатків з урахуванням частоти оновлення операційної системи Apple.

E-mail:d.rudychev@karazin.ua
Scopus Author ID: 6504488714 

Діденко Євген Володимирович
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Комп’ютерне моделювання взаємодії потоків в рамках розширеної моделі дискретних стохастичних потоків c урахуванням кореляції між елементами. Розробка розподілених високонавантажених інформаційних систем.

E-mail: i.didenko@karazin.ua

 Золотухіна Ольга Вікторівна  
Завідувач лабораторією «Моделювання Smart- систем і технологій», старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: IT-підприємництво. Стартапи, розвиток економічного мислення сучасного менеджера, IT бізнес у розвитку інноваційної економіки.

E-mail: ovzolotukhina@karazin.ua

 Северин Валерій Петрович
Доктор технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Методи оптимізації та прийняття рішень.

E-mail: vpseveryn@karazin.ua

ORCID: 0000-0002-2969-6780
Scopus Author ID:8287183900
Publons: Valery P Severin                                                                              Google Scholar

 

 Сидоренко Ганна Юріївна  
Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Якість та тестування програмного забезпечення, випадкові процеси, теорія масового обслуговування, методи математичного та комп’ютерного моделювання

E-mail: annsydorenko01@gmail.com

ORCID :0000-0002-0761-2793
Publons: Ganna Sydorenko                                                                                   Google Scholar Товстокоренко Олег Юрійович  
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Моделі та інструментальні засоби забезпечення варіабельності вимог в процессах розробки програмних систем.

E-mail: oleg.tovstokorenko@karazin.ua

 

 Родінко Марія Юріївна
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Дослідження в галузі симетричних блокових шифрів.

E-mail: mariia.rodinko@ karazin.ua

Scopus Author ID: 57194032767 

 
 Радоуцький Костянтин Євгенович
Старший викладач кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Розробка методів та алгоритмів компактного зберігання інформації.

E-mail: radoutskyi@karazin.ua

 

 Дубинка Анастасія Миколаївна
Викладач кафедри моделювання систем і технологій

Напрями наукових досліджень: Проектування баз даних та SQL запитів.

E-mail: adubynka@karazin.ua

 

Інженерний склад

Куренков Віктор Михайлович  
Провідний інженер кафедри моделювання систем і технологій
 

 

Сенько Людмила Олександрівна  
Інженер 1 категорії, секретар  кафедри моделювання систем і технологій

 

Афанасьєва Оксана Олександрівна 
Інженер 1 кат. кафедри моделювання систем і технологій.

Технічний редактор наукового журналу Вісник ХНУ серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління».

 

 

 Павлов Максим Юрійович
Інженер 1 категорії кафедри моделювання систем і технологій.

Коректор англоязичних текстів Вісника ХНУ серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління».

 

 

 

Останні новини