Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Навчальні дисципліни, програми

1. Методологія та організація наукових досліджень
2. Інтернет технології та розподілені обчислення
3. Моделювання процесів в радіаційних і плазмових технологіях
4. Ядерно-фізичні технології
5. Обробка графічної і текстової інформації
6. Проектування ІС у плазмових технологіях
7. Моделювання систем
8. Оптимальні статистичні розв’язки в задачах моделювання і керування
9. Проектування складних IYC
10. Основи проектування інформаційних систем
11. Математична статистика в автоматизованих системах
12. Супроводження та експлуатація інформаційних управляючих систем
13. Системи обробки наукових даних
14. Мови прикладного програмування
15. Комп’ютерна ергономіка
16. Моделі нейронних систем штучного інтелекту
17. Моделювання якостi програмного забезпечення
18. Екологія
19. Безпека життєдіяльності
20. Охорона праці в галузі
21. Розробка великих програмних систем
22. Комп’ютерне моделювання стохастичних процесів

Розділи

Сторінки