Міжнародна програма обміну студентами

з Альпен-Адріатичним університетом м. Клагенфурт, Австрія

На сьогодні факультет комп’ютерних наук активно розвиває міжнародні контакти з
партнерами у провідних закордонних університетах, з метою інтеграції студентів та
викладачів ФКН у глобальний науковий та освітянський простір, як це визначено у
Стратегії розвитку Каразінського університету на період до 2025 року.
Зокрема, у грудні 2018 року ректоратом нашого університету було підписано нову
угоду про співробітництво з Альпен-Адріатичним університетом (ААУ) м. Клагенфурт
(Alpen-Adria University, Klagenfurt). Цей університет належить до провідних закладів вищої
освіти Австрії, в якому наразі навчається приблизно 11500 студентів, з них близько 2000
іноземних, а кількість міжнародних партнерів ААУ нараховує більш ніж 200 університетів
у всьому світі. В ААУ наразі працюють близько 1500 викладачів, які на 34 кафедрах та
інститутах здійснюють підготовку студентів та аспірантів у галузі природничих,
гуманітарних і технічних наук. У складі технічного факультету ААУ функціонують
кафедри інформатики (applied informatics), інформаційних систем (information systems),
програмної інженерії (software engineering) та деякі інші.
Згідно цієї угоди на період 2019-2023 р.р. можливо направлення студентів нашого
університету для перебування в ААУ протягом одного семестру з отриманням відповідної
кількості кредитів (до 30 ECTS) та виплатою стипендії у розмірі 500 євро на місяць за
рахунок австрійської сторони. При цьому такі студенти повинні мати високі показники у
навчання та науковій роботі, добрі практичні ІТ-навички та володіти англійською або
німецькою мовами на рівні не нижче В2.
На виконання цієї угоди вже у поточному семестрі 2 кращих студента нашого
факультету: Анастасія Кіян та Володимир Донец, успішно пройшли відповідний відбір,
отримали візи та вже приступили до навчання в ААУ. В їхню навчальну програму входять
такі сучасні дисципліни за напрямом «Комп’ютерні науки» як: «Розподілені системи
(Distributed Systems)», «Прикладне машинне навчання (Applied Machine Learning)»,
«Розробка мобільних застосунків для Android (Mobile Applications with Android)» та деякі
інші, а також наші студенти відвідують інтенсивні курси вивчення німецької мови.
В ААУ створені всі умови для сучасного навчального процесу, наукової роботи
студентів, а також для зручного на комфортного перебування в інтернаціональному
гуртожитку. Деякі фото про ААУ та м. Клагенфурт:

Вхід до кампусу ААУ

 

Центральна будівля ААУ

 

 

Корпус технічного факультету ААУ

 

Студентське кафе на перерві

 

Корпуси інтернаціонального гуртожит

 

Панорама м. Клагенфурт, яке знаходиться у підніжжя Ал

Слід зазначити, що успішний початок виконання цієї угоди став можливий завдяки постійній підтримці з боку співробітників управління міжнародних відносин нашого університету (начальник – проф.  Хижняк О.В.), а також колег з інтернаціонального відділу ректорату ААУ (Dr. E. Buffa and Prof. T. Reuther).

   В подальшому ми плануємо продовжити публікацію матеріалів про перебування наших студентів в ААУ та про перспективи подальшого розвитку цього міжнародного проекту.

     Текст підготували:

     Декан факультету комп’ютерних наук     проф.  В. Т. Лазурик 

    Координатор проекту,

    завідувач кафедри моделювання  систем і технологій    проф. М. В. Ткачук