Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

 

Кафедра моделювання систем і технологій

Кафедра моделювання систем і технологій почала формування на базі професорсько-викладацьких кадрів механіко-математичного і фізико-технічного факультетів ХНУ імені В. Н. Каразіна наприкінці 1999 року. 7 вересня 2001 кафедра увійшла до складу факультету комп’ютерних наук. Завідувачем кафедри був призначений доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Лазурик В. Т.

Основні напрямки освітньої та наукової діяльності кафедри це: розвиток нових методів і алгоритмів, розробка, створення, тестування, верифікація програмних продуктів і комп’ютерних систем для вирішення актуальних завдань, що пов’язані з високо-технологічними галузями промисловості в мікроелектроніці, медицині, хімії та біології, виробництві нових матеріалів, процесах знезаражування харчових продуктів, переробки відходів та інше. Наукові розробки кафедри.

 
Спеціалізований ресурс з радіаційних технологій та інструмент онлайн обчислення.

На кафедрі з моменту її створення постійно ведеться наукова робота. Налагоджені тісні стосунки з фахівцями і науковцями багатьох країн близького та далекого зарубіжжя. У червні 2008 року на базі факультету під егідою Міжнародної агенції з ядерної енергетики були проведені міжнародні тренінг-курси «Методи якісного контролю і обробки у ядерних технологіях», на яких представники 10 країн світу вивчали пакети програм, розроблених співробітниками кафедри моделювання систем і технологій. До наукової роботи широко залучаються студенти старших курсів.

Основные направления образовательной и научной деятельности кафедры это: создание новых методов наукоёмкого компьютерного моделирования, разработка, тестирование и верификация программных продуктов и систем для решения актуальных задач, связанных с высоко-технологичными отраслями промышленной микроэлектроники, медицины, химии и биологии, с производством новых материалов, с процессами обеззараживания пищевых продуктов, переработки отходов и т.д.
 
В состав кафедры входят 4 профессора, 4 доцента и 2 преподавателя. Заведующий кафедрой — доктор физико-математических наук, профессор В. Т. Лазурик.

Сторінки