Професорсько-викладацький склад

 

 

 

 
Стєрвоєдов Микола Григорович
Завідувач кафедри електроніки і управляючих систем, доцент, кандидат технічних наук

Загальна кількість науково-методичних праць – більше 120. З них більш 20 – авторських свідоцтв і патентів, більш 20 – звітів про виконання НДР та ДКР.

Має свою наукову школу та учнів. Під його керівництвом підготовлено та успішно захищено 4 дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук.

Сфера наукових інтересів: фахівець у галузі електроніки, інформаційних та управляючих систем і технологій.

Викладає дисципліни:«Електротехніка та електроніка», «Основи комп’ютерної схемотехніки», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів».

е-mail: keus@karazin.ua                                          n.styervoyedov@karazin.ua 

https://orcid.org/0000-0003-0136-6437

 
Андрєєв Фелікс Михайлович
Професор кафедри електроніки і управляючих систем,  доктор технічних наук

Автор десяти монографій, більше 300 наукових робіт. Член редколегії журналу «Функціональні матеріали» й двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій Д 64.845.02 (Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут») та Д 64.169.01(«Інституті монокристалів» НАН України).

Сфера наукових інтересів: теорія нелінійних явищ.

Викладає дисципліни:

е-mail: f.m.andreev@karazin.ua                                                                

 
Краснобаєв Віктор Анатолійович
Професор кафедри електроніки і управляючих систем,  доктор технічних наук

Автор більш ніж 400 опублікованих наукових праць, серед яких: 11 підручників та 30 навчальних посібників, 8 монографій, 188 наукових статей, 177 винаходів. Має заслужені та почесні звання «Залужений винахідник України», «Почесний радист СРСР», є членом двох спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій. Під його керівництвом захищено 20 кандидатських та 3 докторських дисертацій.

Сфера наукових інтересів:  Теорія і практика створення швидкодіючих, надійних і стійких до відмов комп’ютерних систем обробки інформації та управління реального часу, що функціонують у непозиційній системі числення залишкових класів.

Викладає дисципліни:

е-mail: v.a.krasnobaev@karazin.ua                      https://orcid.org/0000-0001-5192-9918

 
 Рева Сергій Миколайович
Доцент кафедри електроніки і управляючих систем,  доктор технічних наук

Автор більш ніж 40 публікацій. Є автором багатьох розробок у галузі медичної електроніки та транспорту, а також розробок для наукових установок. Деякі з них відзначені патентами.

Сфера наукових інтересів: 

Викладає дисципліни:

е-mail: iec-lab@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0002-2615-9226

 
Васильєва Лариса Валентинівна
Доцентр кафедри електроніки і управляючих систем,  кандидат біологичних наук

Автор понад 142 публікацій.

Сфера наукових інтересів: 

Викладає дисципліни:

е-mail: lvvasilieva@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0001-7926-3062

 
Малахова Марина Олегівна
Доцент кафедри електроніки і управляючих систем,  кандидат технічних наук

Закінчила аспіранту факультету комп’ютерних наук ХНУ імені В.Н.Каразіна за спеціальністю «01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи» , у 2018 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук («Моделі та методи визначення параметрів, діагностики та відлагодження комп’ютеризованої системи управління рентгенівською установкою», науковий керівник – к.т.н., доцент Стєрвоєдов М.Г.).

Автор 14 наукових статей у виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України, з яких 3 статті опубліковано у наукових журналах, що входять до міжнародних науковометричних баз: – Scopus, General Impact Factor (ЕС), Google Scholar (США), Academic Resource Index (ЕС) та інших, 1 англомовна робота. Опубліковано також 13 матеріалів та тез доповідей у збірниках науково-технічних конференцій.

Сфера наукових інтересів: 

Викладає дисципліни:

е-mail: maryna.malakhova@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0001-5082-5279

 
Кропотов Олександр Юрійович
Доцент кафедри електроніки і управляючих систем,  кандидат фізико-математичних наук

Автор більш ніж 40 наукових праць та 7 патентів.

Сфера наукових інтересів: Вивчення фізико-хімічних основ формування і модифікації мікро- та нано-структур. 

Викладає дисципліни:

е-mail:kropotov@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0001-8497-7297

 
Турбін Петро Васильйович
Доцент кафедри електроніки і управляючих систем,  кандидат фізико-математичних наук

Має понад 120 наукових публікацій серед яких: 35 публікацій у виданнях, які розміщені в базі Scopus, монографія, розділ у колективній монографії, 4 патенти України на вихід, 3 навчальних посібник з грифом МОН України. Індекс Хірша — 6. Виконує обов’язки заступника головного редактора наукового видання «Журнал фізики та інженерії поверхні».

Сфера наукових інтересів: 

Викладає дисципліни: Теорія ймовірностей

е-mail: petro.turbin@karazin.ua

http://orcid.org/0000-0003-2213-3042

Рало Олександр Миколайович
Старший викладач кафедри електроніки і управляючих систем

Автор десяти монографій, більше 300 наукових робіт.

Сфера наукових інтересів: 

Викладає дисципліни:

е-mail: olexandr.ralo@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0002-8757-1601

Андрєєв Фелікс Михайлович
Професор кафедри електроніки і управляючих систем,  доктор технічних наук

Автор десяти монографій, більше 300 наукових робіт.

Сфера наукових інтересів: 

Викладає дисципліни:

е-mail: keus@karazin.ua                                                                      n.styervoyedov@karazin.ua                                                              https://orcid.org/0000-0003-0136-6437

Андрєєв Фелікс Михайлович
Професор кафедри електроніки і управляючих систем,  доктор технічних наук

Автор десяти монографій, більше 300 наукових робіт.

Сфера наукових інтересів: 

Викладає дисципліни:

е-mail: keus@karazin.ua                                                                      n.styervoyedov@karazin.ua                                                              https://orcid.org/0000-0003-0136-6437

Андрєєв Фелікс Михайлович
Професор кафедри електроніки і управляючих систем,  доктор технічних наук

Автор десяти монографій, більше 300 наукових робіт.

Сфера наукових інтересів: 

Викладає дисципліни:

е-mail: keus@karazin.ua                                                                        n.styervoyedov@karazin.ua                                                                https://orcid.org/0000-0003-0136-6437

Андрєєв Фелікс Михайлович
Професор кафедри електроніки і управляючих систем,  доктор технічних наук

Автор десяти монографій, більше 300 наукових робіт.

Сфера наукових інтересів: 

Викладає дисципліни:

е-mail: keus@karazin.ua                                                                        n.styervoyedov@karazin.ua                                                                https://orcid.org/0000-0003-0136-6437

 

Старший викладач

Рало Олександр Миколайович

е-mail:  olexandr.ralo@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0002-8757-1601

Після закінчення у 2009 році факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в 2009 році почав писати кандидацьку роботу на цьому же факультеті, а з 2010 року також почав працювати і інженером першої категорії на факультеті загальної та прикладної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. На даний час Рало Олександр Миколайвич опублікував 4 статі, з котрих 2 входять у перечень ВАК України. Основні напрямки наукової діяльності пов’язані з проблемами  опромінювання, ультрафіолетового випромінювання та електромагнітного впливу, механічного навантаження, аналізом спектрів та реінжиніринга лабораторних  макетів для підвищення якості освіти.

На факультеті комп’ютерних наук допомагає у  викладанні нормативних дисциплін: «Комп’ютерна електроніка». Здійснював керівництво дипломними роботами  магістрів, бакалаврів та спеціалістів.

Старший викладач

Осипчук Андрій Володимирович

е-mail:  osypchuk@karazin.ua

 

Викладач кафедри, стаж роботи на факультеті — 5 років. Закінчив у 2014 році механіко-математичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і отримав диплом магістра за спеціальністю «Інформатика». На даний час є автором 3 статей та кількох доповідей на симпозіумах. На факультеті веде практичні заняття з дисциплін «Електротехніка та електроніка», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів» та «Веб-технології та веб-дизайн».

 

 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук,

Хруслов Максим Михайлович

е-mail: maksym.khruslov@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0001-9639-9340

 

У 2004 році закінчив з відзнакою радіофізичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У жовтні 2012 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Радіофізика». З 2004 року по теперішній час працює в Інституті радіофізики та електроніки ім.. О.Я. Усикова НАН України на посаді наукового співробітника.

Основні напрямки його діяльності пов’язані з вивченням просторових розподілів електромагнітних полів, як в ближній, так і в дальній зонах випромінювання монопольних і діелектричних антен СВЧ діапазону.

Викладач

Варламова Наталя Володимирівна

nvarlamova@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0001-5117-7293

Основні наукові інтереси пов’язані з дослідженням мультидисциплінарної галузі «Інтернет речей», а саме з розробкою сучасних апаратно-програмних психодіагностичних засобів з можливістю віддаленого керування.

Опубліковано 14 наукових праць (з них, 4 статті у фахових виданнях та 10 тез і праць конференцій). 2 статті та 2 тези очікують опублікування.

 

 

Викладач

Мус Юрій Сергійович

y.s.mus@karazin.ua

Випускник фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна У 2019 році отримав диплом магістра за спеціальністю “Прикладна фізика”.

Автор 2 тез доповідей на наукових конференціях.

На кафедрі проводить практичні заняття з «Фізика» та «Електротехніка та електроніка».

 

 

 

Завідувач  лабораторії «Інтелектуальних електронних систем»

Єрмоленко Анатолій Васильович

 

 

 

 

 

 

 

Інженерно-технічний персонал:

 

Бабій Іван Федорович

провідний інженер

 

 

 

 

 

 

 

Васильєва Раїса Павлівна

провідний інженер