Стєрвоєдов Микола Григорович —
кандидат технічних наук, доцент.E-mail: keus@karazin.ua
Андрєєв Фелікс Михайлович —
доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник СРСР, дійсний член Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки, лауреат премії Держкомітету народної освіти СРСР ІІІ ступеня, педагогічний стаж — понад 40 років. Відомий вчений у галузі теорії і техніки отримання та обробки радіолокаційної інформації, засновник і керівник наукової школи.
Підготував одного доктора і 20 кандидатів технічних наук, автор і співавтор більш ніж 200 педагогічних і наукових робіт, серед яких 3 підручники, 13 навчальних посібників, 65 авторських свідоцтв на винаходи.
Малихіна Тетяна Василівна —

старший викладач. Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання процесів взаємодії випромінювання з речовиною, чисельні методи, об’єктно-орієнтоване програмування.
Кабалянц Петро Степанович
Доцент, кандидат технічних наук, сумісник
Кропотов Олександр Юрійович — доцент, кандидат фіз-мат наук, сумісник
Рева Сергій Миколайович — старший викладач, сумісник
Осипчук Андрій Володимирович — асистент, інженер 1 категорії, старший лаборант

 

Рало Олександр Миколайович — старший викладач
Хруслов Максим Михайлович

 

Аспіранти

 

  Кувакіна Олександра Євгенівна — інженер 1 категорії
Свистунова Олена Василівна

 

Навчально- допоміжний персонал

 

  Бабій Іван Федорович — провідний інженер
Благіня Наталя Володимирівна — Науковий секретар кафедри, старший лаборант
Єрмоленко Анатолій Васильович — Завідуючий лабораторією
  Калмикова Ксенія Олексіївна — Інженер 1 категорії
  Мітаєв Андрій Юрійович — Провідний інженер
  Тристан Ольга Іванівна — Старший лаборант