Основні спецкурси

 • основи електроніки;
 • схемотехніка ЕОМ;
 • методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій;
 • основи проектування систем автоматичного управління.

Структура кафедри

 • навчальна лабораторія електротехніки, електроніки та схемотехніки ЕОМ;
 • навчальна лабораторія мікропроцесорних систем, методів і способів комп’ютерних інформаційних технологій;
 • навчальна лабораторія комп’ютерного моделювання електронних систем;
 • лабораторія медичного приладобудування та моделювання біомедичних процесів;
 • навчально-наукова лабораторія перспективних розробок;
 • лабораторія сучасних технологій автоматизації;
 • лабораторія інтелектуальних електронних систем;
 • лабораторія джерел живлення;
 • студентська навчально-наукова лабораторія інформаційних технологій;
 • група методичних розробок;
 • група мережевого адміністрування.

 

Навчальні дисципліни, програми