Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Основні спецкурси

 • основи електроніки;
 • схемотехніка ЕОМ;
 • методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій;
 • основи проектування систем автоматичного управління.

Структура кафедри

 • навчальна лабораторія електротехніки, електроніки та схемотехніки ЕОМ;
 • навчальна лабораторія мікропроцесорних систем, методів і способів комп’ютерних інформаційних технологій;
 • навчальна лабораторія комп’ютерного моделювання електронних систем;
 • лабораторія медичного приладобудування та моделювання біомедичних процесів;
 • навчально-наукова лабораторія перспективних розробок;
 • лабораторія сучасних технологій автоматизації;
 • лабораторія інтелектуальних електронних систем;
 • лабораторія джерел живлення;
 • студентська навчально-наукова лабораторія інформаційних технологій;
 • група методичних розробок;
 • група мережевого адміністрування.

Навчальні дисципліни, програми

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
Основи комп’ютерної схемотехніки
Системи автоматичного контролю і управління
Чисельні методи
Основи інформатики (на юридичному факультеті)
Електроніка (на фізико-технічному факультеті)
Програмування та алгоритмічні мови (на фізико-технічному факультеті)

Розділи

Сторінки