Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Видання кафедри

 

О.В. Потій, А.В. Лєншин, Л.С. Сорока, В.І. Єсін, Б.І. Мороз. Інфраструктура відкритих ключів: технології, архітектура, побудова та впровадження. Анотація (614Кб).

Есин В. И., Кузнецов А. А., Сорока Л. С. Безопасность информационных систем и технологий – Х.: ООО «ЭДЭНА», 2010. — 656с. Анотація книги (284Кб).

Сорока Л.С. Основи теорії мінімально-надмірних сигналів. Математичні моделі та засоби обробки: Монографія. — Х.: МОУ, ОНДІ ЗС, 2006. — 280 с.Основи теорії інформації та кодування.: Навчальний посібник./Сорока Л.С., Рассомахин С.Г. та ін. — Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. — 264 с.

Руккас К.М., Кучук Г.О. та ін. Фрактальный анализ процессов, структур и сигналов. Монографія. — Харьков: «НЭО Энергоперспектива», 2006. — 346 с.

Сорока Л.С., Рубан І.О. та ін. Сучасні телекомунікаційні системи у цивільному захисті. Підручник. — Харків, 2008. — 255 с.

Сторінки