Професорсько-викладацький склад

Рассомахін Сергій Геннадійович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент, автор більше 120 наукових праць, підготував 4 кандидатів наук.

Сфера наукових інтересів: завадостійкість і безпека даних в інформаційних і комунікаційних системах.

Викладає дисципліни: Вступ до фаху; Математичні основи проектування та оптимізації інформаційно-комунікаційних систем; Теорія автоматичного управління; Компоненти складних комп’ютерних мереж; Основи інформатики та застосування ЕОМ.

E-mail: bist@karazin.ua

Горбенко Іван Дмитрович

Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки. Автор 18 підручників і монографій, понад 150 статей, 85 патентів, 180 доповідей.

Сфера наукових інтересів: криптографічний захист інформації, криптографічні системи і протоколи, побудова сучасних захищених інформаційно-комунікаційних систем, стандартизація та сертифікація, постквантова криптографія.

Викладає дисципліни: Прикладна криптологія; Криптографічні методи в кібербезпеці.

Громико Ігор Олексійович

Професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, автор більше 140 наукових праць, патентознавець, метролог. Винахідник СРСР.

Сфера наукових інтересів: побудова базових основ інформаційної безпеки, розробка загальної парадигми захисту інформації в Україні, розробка Кодексу України про інформаційні правопорушення, розробка теоретичних основ та діючих базових функціональних елементів для принципово нової квантової системи дистанційного отримання інформації в акустичному діапазоні з поверхонь приміщень, дослідження матеріальних процесів суб’єктного подолання просторово-часового континууму з метою отримання ретро- та експрес-інформації про події та явища, дослідження можливості локального обмеження процесу поширення акустичних коливань у повітряному просторі.

Викладає дисципліни: Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід; Основи інформатики та обчислювальна техніка.

  Долгов Віктор Іванович

Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки УРСР, Почесний радист СРСР. Автор 6 підручників і монографій, понад 200 статей, понад 80 винаходів і патентів.

Сфера наукових інтересів: технології блокового симетричного шифрування; методи криптоаналізу.

Викладає дисципліни: Криптографічні методи в кібербезпеці.

  Єсін Віталій Іванович

Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, доцент, секретар вченої ради факультету комп’ютерних, автор більше 130 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: моделі і методи розробки баз даних інформаційних систем і забезпечення їх безпеки.

Викладає дисципліни: Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних та знань; Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

  Замула Олександр Андрійович

Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, доцент, автор більше 120 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: синтез та аналіз шумоподібних сигналів, завадозахищені інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС), створення захищених ІТС.

Викладає дисципліни: Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід; Управління інформаційною безпекою; Нормативно-правове забезпечення інформаційною безпекою; Основи інформаційної безпеки держави.

  Кузнецов Олександр Олександрович

Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, автор понад 300 наукових праць. Іменний стипендіат Президента України (1998-2001 рр.); переможець відкритого конкурсу наукових та науково-технічних проектів Міністерства освіти та науки України (2003-2004 рр.); переможець міського конкурсу «Молода людина року» у номінації «Наукова діяльність» (2005 рік); переможець першого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2006 рік); лауреат всеукраїнської програми підтримки та розвитку інновацій «Ідеї – в життя» міжнародного фонду «Technobridge».

Сфера наукових інтересів: завадостійка передача інформації; алгебраїчна теорія кодів; теорія автентифікації; криптографія та стеганографія.

Викладає дисципліни: Теорія чисел, груп, полей, кілець; Стеганографія; Математичні основи проектування та оптимізації інформаційно-комунікаційних систем.

Лисицька Ірина Вікторівна

Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, автор 3-х учбових посібників, монографії, понад 90 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: технології блокового симетричного шифрування; методик криптоаналізу.

Викладає дисципліни: Технології захисту інформації; Безпека інформаційних систем; Захист інформації.

  Олійников Роман Васильович

Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, доцент, автор 127 наукових і науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: захист інформації, спеціалізовані мови програмування.

Викладає дисципліни: Методологія і організація наукових досліджень; Спеціалізовані мови програмування; Основи тестування програмного забезпечення.

  Колованова Євгенія Павлівна

Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, заступник декана з навчальної роботи, автор понад 20 науково-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, теорія чисел.

Викладає дисципліни: Основи інформаційних технологій; Теорія чисел, груп, полей, кілець.

  Кошман Сергій Олександрович

Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: методи обробки даних в телекомунікаційних системах. Викладає дисципліни: Спеціальні методи обробки даних в телекомунікаційних системах; Теорія надійності програмних і технічних систем.

  Малахов Сергій Віталійович

Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Сфера наукових інтересів: комп’ютерні мережі, компоненти комп’ютерних мереж, захист комп’ютерних мереж.

Викладає дисципліни: Компоненти складних комп’ютерних мереж; Стеганографія; Математичні методи та технології тестування і верифікації програмного забезпечення.

  Нарєжній Олексій Павлович

Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, автор понад 70 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: тестування програмного забезпечення, генератори випадкових і псевдовипадкових послідовностей.

Викладає дисципліни: Математичні методи та технології тестування i верифікації програмного забезпечення.

  Сватовський Ігор Іванович

Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 70 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: завадостійке кодування, завадостійкі інформаційно-телекомунікаційні системи, методи підвищення захищеності передачі цифрової інформації по радіоканалах.

Викладає дисципліни: Безпека бездротових мереж; Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; Моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем.

  Єсіна Марина Віталіївна

Старший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, автор понад 40 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: криптографічний захист інформації, дослідження механізмів електронного підпису, аналіз та дослідження постквантових криптографічних перетворень.

Викладає дисципліни: Прикладна криптологія; Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

  Мелкозьорова Ольга Михайлівна

Старший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів: контроль якості програмного забезпечення, тестування, математичні методи моделювання.

Викладає дисципліни: Вступ до фаху; Математичні методи та технології тестування і верифікації програмного забезпечення.

  Полуяненко Микола Олександрович

Старший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, автор 25 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: криптографія; потокові шифри.

Викладає дисципліни: Стандартизація в кібербезпеці.

Свистунова Олена Василівна

Старший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, заступник декана з виховної роботи.

Сфера наукових інтересів: автоматичне управління, забезпечення якості програмних і технічних систем.

Викладає дисципліни: Теорія і технології забезпечення якості програмних і технічних систем; Теорія автоматичного управління.

Шлокін Володимир Миколайович

Директор інформаційного центру ХНУ, старший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів: комп’ютерні мережі, автоматичне управління, захист інформаційно-телекомунікаційних систем.

Викладає дисципліни: Теорія автоматичного управління.

Аспіранти
  Морозов Владислав Леонідович

Аспірант 4-го року навчання (заочне відділення) кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Науковий керівник: д.т.н., доцент Замула Олександр Андрійович.

Сфера наукових інтересів: захист інформації в інформаційних і комунікаційних системах.

  Ісірова Катерина Володимирівна

Аспірантка 3-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Науковий керівник: д.т.н., професор Потій Олександр Володимирович.

Сфера наукових інтересів: електронні довірчі послуги, електронний підпис, нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки.

  Лисицький Костянтин Євгенович

Аспірант 3-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Науковий керівник: д.т.н., професор Горбенко Іван Дмитрович.

Сфера наукових інтересів: захист інформації, блокові симетричні шифри.

  Родінко Марія Юріївна

Аспірантка 3-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Науковий керівник: д.т.н., професор Олійников Роман Васильович.

Сфера наукових інтересів: симетричні криптографічні перетворення та їх застосування для захисту інформації.

Шеханін Кирил Юрійович

Аспірант 2-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Науковий керівник: д.т.н., професор Кузнецов Олександр Олександрович.

Сфера наукових інтересів: захист інформації в інформаційних системах.

  Вілігура Владислав Вікторович

Аспірант 1-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Тема дисертаційної роботи: Моделі та методи забезпечення безпеки інформації в базах даних.

Науковий керівник: д.т.н., доцент Єсін Віталій Іванович.

Сфера наукових інтересів: моделі і методи розробки баз даних інформаційних систем та забезпечення їх безпеки.

Колгатін Андрій

Аспірант 1-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Науковий керівник: д.т.н., професор Кузнецов Олександр Олександрович.

Сфера наукових інтересів: стеганографія, криптографія, криптоаналіз.

Кулібаба Владислав Андрійович

Аспірант 1-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Науковий керівник: д.т.н., професор Горбенко Іван Дмитрович.

Сфера наукових інтересів: криптографія, криптографічні протоколи, постквантова криптографія.

  Тимченко Владислав

Аспірант 1-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Тема дисертаційної роботи: Моделі та методи потокового симетричного шифрування для захисту інформації в перехідний та постквантовий період.

Науковий керівник: д.т.н., професор Кузнецов Олександр Олександрович.

Сфера наукових інтересів: стеганографія, криптографія, штучні нейроні мережі.

Інженерний склад
  Афанасьєва Оксана Олександрівна

Інженер 1 кат. кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, відповідальний редактор Вісника ХНУ серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. АСУ».

  Гальцева Ірина Михайлівна

Інженер 1 кат. кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

  Гостєв Олександр Леонтійович

Головний метролог ХНУ, старший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

  Скриннік Володимир Андрійович

Старший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

  Федоренко Віталіна Вікторівна

Старший лаборант кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, заступник декана по роботі з кадрами.