Професорсько-викладацький склад

 

Сватовський Ігор Іванович
В.о.завідувача кафедрою, доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій  кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Автор понад 70 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: завадостійке кодування, завадостійкі інформаційно-телекомунікаційні системи, методи підвищення захищеності передачі цифрової інформації по радіоканалах.

Викладає дисципліни: Безпека бездротових мереж; Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; Моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем.

E-mail: i.svatowsky@karazin.ua

 

Горбенко Іван Дмитрович
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , доктор технічних наук

Лауреат Державної премії, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.

Автор 18 підручників і монографій, понад 150 статей, 85 патентів, 180 доповідей.

Сфера наукових інтересів: криптографічний захист інформації, криптографічні системи і протоколи, побудова сучасних захищених інформаційно-комунікаційних систем, стандартизація та сертифікація, постквантова криптографія.

Викладає дисципліни: Прикладна криптологія; Криптографічні методи в кібербезпеці.

 

Громико Ігор Олексійович
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій, кандидат технічних наук, доцент

Автор більше 140 наукових праць, патентознавець, метролог. Винахідник СРСР.

Сфера наукових інтересів: побудова базових основ інформаційної безпеки, розробка загальної парадигми захисту інформації в Україні, розробка Кодексу України про інформаційні правопорушення, розробка теоретичних основ та діючих базових функціональних елементів для принципово нової квантової системи дистанційного отримання інформації в акустичному діапазоні з поверхонь приміщень, дослідження матеріальних процесів суб’єктного подолання просторово-часового континууму з метою отримання ретро- та експрес-інформації про події та явища, дослідження можливості локального обмеження процесу поширення акустичних коливань у повітряному просторі.

Викладає дисципліни: Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід; Основи інформатики та обчислювальна техніка.

 

Єсін Віталій Іванович
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , доктор технічних наук, доцент

Секретар вченої ради факультету комп’ютерних

Автор більше 130 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: моделі і методи розробки баз даних інформаційних систем і забезпечення їх безпеки.

Викладає дисципліни: Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних та знань; Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

 

 
Кузнецов Олександр Олександрович
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , доктор технічних наук

Автор понад 300 наукових праць. Іменний стипендіат Президента України (1998-2001 рр.); переможець відкритого конкурсу наукових та науково-технічних проектів Міністерства освіти та науки України (2003-2004 рр.); переможець міського конкурсу «Молода людина року» у номінації «Наукова діяльність» (2005 рік); переможець першого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2006 рік); лауреат всеукраїнської програми підтримки та розвитку інновацій «Ідеї – в життя» міжнародного фонду «Technobridge».

Сфера наукових інтересів: завадостійка передача інформації; алгебраїчна теорія кодів; теорія автентифікації; криптографія та стеганографія.

Викладає дисципліни: Теорія чисел, груп, полей, кілець; Стеганографія; Математичні основи проектування та оптимізації інформаційно-комунікаційних систем.

 

Лисицька Ірина Вікторівна
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , доктор технічних наук 

Автор 3-х учбових посібників, монографії, понад 90 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: технології блокового симетричного шифрування; методик криптоаналізу.

Викладає дисципліни: Технології захисту інформації; Безпека інформаційних систем; Захист інформації.

 

 
Олійников Роман Васильович
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , доктор технічних наук, доцент

Автор 127 наукових і науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: захист інформації, спеціалізовані мови програмування.

Викладає дисципліни: Методологія і організація наукових досліджень; Спеціалізовані мови програмування; Основи тестування програмного забезпечення.

 

 
Колованова Євгенія Павлівна
Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , кандидат технічних наук, заступник декана з навчальної роботи

Автор навчального посібника, понад 25 наукових статей та тез доповідей, 5 методичних рекомендацій та конспектів лекцій.

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, теорія чисел.

Викладає дисципліни: Основи інформаційних технологій; Теорія чисел, груп, полей, кілець.

 

 
Кошман Сергій Олександрович
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , кандидат технічних наук

Сфера наукових інтересів: методи обробки даних в телекомунікаційних системах.

Викладає дисципліни: Спеціальні методи обробки даних в телекомунікаційних системах; Теорія надійності програмних і технічних систем.

 

 
Малахов Сергій Віталійович
Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Сфера наукових інтересів: комп’ютерні мережі, компоненти комп’ютерних мереж, захист комп’ютерних мереж.

Викладає дисципліни: Компоненти складних комп’ютерних мереж; Стеганографія; Математичні методи та технології тестування і верифікації програмного забезпечення.

 

 
Нарєжній Олексій Павлович
Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій, кандидат технічних наук

Автор понад 70 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: тестування програмного забезпечення, генератори випадкових і псевдовипадкових послідовностей.

Викладає дисципліни: Математичні методи та технології тестування i верифікації програмного забезпечення.

 

 
Єсіна Марина Віталіївна
Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , кандидат технічних наук

Автор понад 40 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: криптографічний захист інформації, дослідження механізмів електронного підпису, аналіз та дослідження постквантових криптографічних перетворень.

Викладає дисципліни: Прикладна криптологія; Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

 

 
Мелкозьорова Ольга Михайлівна
Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , кандидат технічних наук

Сфера наукових інтересів: контроль якості програмного забезпечення, тестування, математичні методи моделювання.

Викладає дисципліни: Вступ до фаху; Математичні методи та технології тестування і верифікації програмного забезпечення.

 

Свистунова Олена Василівна
Старший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій 

Сфера наукових інтересів: автоматичне управління, забезпечення якості програмних і технічних систем.

Викладає дисципліни: Теорія і технології забезпечення якості програмних і технічних систем; Теорія автоматичного управління.

 

Шлокін Володимир Миколайович
Директор інформаційного центру ХНУ, старший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій 

Сфера наукових інтересів: комп’ютерні мережі, автоматичне управління, захист інформаційно-телекомунікаційних систем.

Викладає дисципліни: Теорія автоматичного управління.

 

Гальцева Ірина Михайлівна
Cтарший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій 

Сфера наукових інтересів: автоматичне управління.

Викладає дисципліни: Теорія автоматичного управління; вступ до фаху.

Інженерний склад

 
Афанасьєва Оксана Олександрівна
Інженер 1 кат. кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , відповідальний редактор Вісника ХНУ серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. АСУ».
Гостєв Олександр Леонтійович
Головний метролог ХНУ, старший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних систем і технологій
Скриннік Володимир Андрійович
Старший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних систем і технологій
Федоренко Віталіна Вікторівна
Провідний фахівець кафедри безпеки інформаційних систем і технологій, фахівець по кадрам на факультеті