Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

  Ісірова Катерина Володимирівна. Аспірантка 2-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів: електронні довірчі послуги, електронний підпис, нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки.

 

  Афанасьєва Оксана Олександрівна. Інженер 1 кат. кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, відповідальний редактор Вісника ХНУ серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. АСУ».

 

  Веклич Сергій Геннадійович. Аспірант 3-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів: безпека інформації в інформаційних і комунікаційних системах.

 

  Гальцева Ірина Михайлівна. Інженер 1 кат. кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 

Горбенко Іван Дмитрович.. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки. Автор 18 підручників і монографій, понад 150 статей, 85 патентів, 180 доповідей.

Сфера наукових інтересів: криптографічний захист інформації, криптографічні системи і протоколи, побудова сучасних захищених інформаційно-комунікаційних систем, стандартизація та сертифікація. Викладає дисципліни: прикладна криптологія; криптографічні системи і протоколи; технологія створення систем захисту інформації.

 

  Гостєв Олександр Леонтійович. Головний метролог ХНУ, старший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 

  Громико Ігор Олексійович. Професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, автор більше 140 наукових праць, патентознавець, метролог. Винахідник СРСР. Коло наукових інтересів: побудова базових основ інформаційної безпеки, розробка загальної парадигми захисту інформації в Україні, розробка Кодексу України про інформаційні правопорушення, розробка теоретичних основ та діючих базових функціональних елементів для принципово нової квантової системи дистанційного отримання інформації в акустичному діапазоні з поверхонь приміщень, дослідження матеріальних процесів суб’єктного подолання просторово-часового континууму з метою отримання ретро- та експрес-інформації про події та явища, дослідження можливості локального обмеження процесу поширення акустичних коливань у повітряному просторі. Викладає дисципліни: комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід; захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; основи інформатики та обчислювальна техніка.

 

  Долгов Віктор Іванович. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки УРСР, Почесний радист СРСР. Автор 6 підручників і монографій, понад 200 статей, понад 80 винаходів і патентів.

Сфера наукових інтересів: технології блокового симетричного шифрування; методи криптоаналізу.

Викладає дисципліни: теорія чисел; теорія груп і кілець; методи криптоаналізу.

 

 

  Єсін Віталій Іванович. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, доцент, секретар вченої ради факультету комп’ютерних, автор більше 130 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: моделі і методи розробки баз даних інформаційних систем і забезпечення їх безпеки. Викладає дисципліни: теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних та знань; захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; захист інформації; безпека інформації.

 

  Єсіна Марина Віталіївна. Старший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, автор понад 40 наукових праць.

Коло наукових інтересів: криптографічний захист інформації, дослідження механізмів електронного підпису, аналіз та дослідження постквантових криптографічних перетворень. Викладає дисципліни: прикладна криптологія.

 

  Замула Олександр Андрійович. Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, доцент, автор більше 120 наукових праць. Коло наукових інтересів: синтез та аналіз шумоподібних сигналів, завадозахищені інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС), створення захищених ІТС. Викладає дисципліни: комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід; управління інформаційною безпекою; нормативно-правове забезпечення інформаційною безпекою.

 

 

  Колованова Євгенія Павлівна. Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, заступник декана з навчальної роботи, автор понад 20 науково-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, теорія чисел. Викладає дисципліни: основи інформаційних технологій; теорія чисел, груп, полей, кілець; стеганографія.

 

  Кошман Сергій Олександрович. Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: методи обробки даних в телекомунікаційних системах. Викладає дисципліни: спеціальні методи обробки даних в телекомунікаційних системах.

 

 

  Кузнецов Олександр Олександрович. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, заступник декана з наукової роботи, автор понад 300 наукових праць. Іменний стипендіат Президента України (1998-2001 роки); переможець відкритого конкурсу наукових та науково-технічних проектів Міністерства освіти та науки України (2003-2004 роки); переможець міського конкурсу «Молода людина року» у номінації «Наукова діяльність» (2005 рік); переможець першого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2006 рік); лауреат всеукраїнської програми підтримки та розвитку інновацій «Ідеї – в життя» міжнародного фонду «Technobridge». Сфера наукових інтересів: завадостійка передача інформації; алгебраїчна теорія кодів; теорія автентифікації; криптографія та стеганографія. Викладає дисципліни: теорія чисел; теорія груп і кілець; стеганографія.

 

  Лисицька Ірина Вікторівна. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, автор 3-х учбових посібників, монографії, понад 90 наукових праць. Сфера наукових інтересів: технології блокового симетричного шифрування; методик криптоаналізу. Викладає дисципліни: теорія складності обчислень; спецрозділи математики; захист інформації в комп’ютерних системах;електронний документообіг.

 

  Лисицький Костянтин Євгенович. Аспірант 2-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів: захист інформації, блокові симетричні шифри.

 

  Малахов Сергій Віталійович. Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Сфера наукових інтересів: комп’ютерні мережі, компоненти комп’ютерних мереж, захист комп’ютерних мереж. Викладає дисципліни: компоненти складних комп’ютерних мереж; стеганографія.

 

  Мелкозьорова Ольга Михайлівна. Старший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук.

Коло наукових інтересів: контроль якості програмного забезпечення, тестування, математичні методи моделювання.

 

  Нарєжній Олексій Павлович. Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, автор понад 70 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: тестування програмного забезпечення, генератори випадкових і псевдовипадкових послідовностей. Викладає дисципліни: Математичні методи та технології тестування i верифікації програмного забезпечення.

 

  Олійников Роман Васильович. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, доцент, автор 127 наукових і науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: захист інформації, спеціалізовані мови програмування. Викладає дисципліни: Методологія і організація наукових досліджень; Спеціалізовані мови програмування; Основи тестування програмного забезпечення.

 

  Потій Олександр Володимирович. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, автор понад 100 наукових праць. Сфера наукових інтересів: криптографічний захист інформації, криптографічні системи і протоколи, побудова сучасних захищених інформаційно-комунікаційних систем, стандартизація та сертифікація. Викладає дисципліни: міжнародна стандартизація в галузі інформаційної безпеки, адміністрування захищених інформаційно-телекомунікаційних систем.

 

  Рассомахін Сергій Геннадійович. Завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент, автор більше 120 наукових праць, підготував 4 кандидатів наук. Коло наукових інтересів: завадостійкість і безпека даних в інформаційних і комунікаційних системах. Викладає дисципліни: основи інформатики та застосування ЕОМ; вступ до фаху; компоненти складних комп’ютерних мереж; теорія автоматичного управління; математичні основи проектування та оптимізації інформаційно-комунікаційних систем.

E-mail: bist@karazin.ua

 

  Родінко Марія Юріївна. Аспірантка 2-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів: симетричні криптографічні перетворення та їх застосування для захисту інформації.

 

  Сватовський Ігор Іванович. Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 70 наукових праць. Коло наукових інтересів: перешкодостійке кодування, перешкодостійкі інформаційно-телекомунікаційні системи, методи підвищення захищеності передачі цифрової інформації по радіоканалах. Викладає дисципліни: безпека бездротових мереж; захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем; управління інформаційною безпекою.

 

Свистунова Олена Василівна. Старший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, заступник декана з виховної роботи.

Сфера наукових інтересів: автоматичне управління, забезпечення якості програмних і технічних систем. Викладає дисципліни: теорія і технології забезпечення якості програмних і технічних систем; теорія автоматичного управління.

 

  Скриннік Володимир Андрійович. Старший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 

  Федоренко Віталіна Вікторівна. Старший лаборант кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, заступник декана по роботі з кадрами.

 

Шеханін Кирил Юрійович. Аспірант 1-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів: захист інформації в інформаційних системах.

 

Шлокін Володимир Миколайович. Директор інформаційного центру ХНУ, старший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів: комп’ютерні мережі, автоматичне управління, захист інформаційно-телекомунікаційних систем. Викладає дисципліни: теорія автоматичного управління.

 

 

Сторінки