Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

Професорсько-викладацький склад

 

Мелкозьорова Ольга Михайлівна
Виконувач обов’язків завідувача кафедри безпеки інформаційних систем і технологій, кандидат технічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: контроль якості програмного забезпечення, тестування, математичні методи моделювання
Викладає дисципліни: Вступ до фаху; Математичні методи та технології тестування і верифікації програмного забезпечення.

E-mail: olha.melkozerova@karazin.ua

 

 

 

 

Сватовський Ігор Іванович
Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Автор понад 70 наукових праць.
Сфера наукових інтересів: завадостійке кодування, завадостійкі інформаційно-телекомунікаційні системи, методи підвищення захищеності передачі цифрової інформації по радіоканалах.
Викладає дисципліни: Безпека бездротових мереж; Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; Моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем.

E-mail: i.svatowsky@karazin.ua

 

Горбенко Іван Дмитрович
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , доктор технічних наук
Лауреат Державної премії, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Автор 18 підручників і монографій, понад 150 статей, 85 патентів, 180 доповідей.
Сфера наукових інтересів: криптографічний захист інформації, криптографічні системи і протоколи, побудова сучасних захищених інформаційно-комунікаційних систем, стандартизація та сертифікація, постквантова криптографія.
Викладає дисципліни: Прикладна криптологія; Криптографічні методи в кібербезпеці.
E-mail: mailto:gorbenkoi@iit.kharkov.ua

 

 

 

 

 

 

 

Громико Ігор Олексійович
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій, кандидат технічних наук, доцент
Автор більше 140 наукових праць, патентознавець, метролог. Винахідник СРСР.
Сфера наукових інтересів: : побудова базових основ інформаційної безпеки, розробка загальної парадигми захисту інформації в Україні, розробка Кодексу України про інформаційні правопорушення, розробка теоретичних основ та діючих базових функціональних елементів для принципово нової квантової системи дистанційного отримання інформації в акустичному діапазоні з поверхонь приміщень, дослідження матеріальних процесів суб’єктного подолання просторово-часового континууму з метою отримання ретро- та експрес-інформації про події та явища, дослідження можливості локального обмеження процесу поширення акустичних коливань у повітряному просторі.
Викладає дисципліни: Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід; Основи інформатики та обчислювальна техніка. .
E-mail: i.gromyko@karazin.ua

Єсін Віталій Іванович
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , доктор технічних наук, доцент
Секретар вченої ради факультету комп’ютерних
Автор більше 130 наукових праць.
Сфера наукових інтересів: моделі і методи розробки баз даних інформаційних систем і забезпечення їх безпеки.
Викладає дисципліни: Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних та знань; Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах.
E-mail: v.i.yesin@karazin.ua

 

 

 

 

 

Кузнецов Олександр Олександрович
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , доктор технічних наук, професор
Автор понад 300 наукових праць. Іменний стипендіат Президента України (1998-2001 рр.); переможець відкритого конкурсу наукових та науково-технічних проектів Міністерства освіти та науки України (2003-2004 рр.); переможець міського конкурсу «Молода людина року» у номінації «Наукова діяльність» (2005 рік); переможець першого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2006 рік); лауреат всеукраїнської програми підтримки та розвитку інновацій «Ідеї – в життя» міжнародного фонду «Technobridge».
Сфера наукових інтересів: завадостійка передача інформації; алгебраїчна теорія кодів; теорія автентифікації; криптографія та стеганографія.
Викладає дисципліни: Теорія чисел, груп, полей, кілець; Стеганографія; Математичні основи проектування та оптимізації інформаційно-комунікаційних систем.
E-mail: mailto:kuznetsov@karazin.ua

Лисицька Ірина Вікторівна
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , доктор технічних наук, професор
Автор 3-х учбових посібників, монографії, понад 90 наукових праць.
Сфера наукових інтересів: технології блокового симетричного шифрування; методик криптоаналізу.
Викладає дисципліни: Технології захисту інформації; Безпека інформаційних систем; Захист інформації.
E-mail: lisitskaiv@ukr.net

 

Олійников Роман Васильович
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , доктор технічних наук, професор
Автор 127 наукових і науково-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: захист інформації, спеціалізовані мови програмування.
Викладає дисципліни: Методологія і організація наукових досліджень; Спеціалізовані мови програмування; Основи тестування програмного забезпечення.
 E-mail: roman.oliynykov@karazin.ua

Колованова Євгенія Павлівна
Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , кандидат технічних наук, заступник декана з навчальної роботи
Автор навчального посібника, понад 25 наукових статей та тез доповідей, 5 методичних рекомендацій та конспектів лекцій.
Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, теорія чисел.
Викладає дисципліни: Основи інформаційних технологій; Теорія чисел, груп, полей, кілець.
E-mail: e.kolovanova@karazin.ua

Кошман Сергій Олександрович
Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , кандидат технічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: методи обробки даних в телекомунікаційних системах.
Викладає дисципліни: Спеціальні методи обробки даних в телекомунікаційних системах; Теорія надійності програмних і технічних систем.
E-mail: s.koshman@karazin.ua

 

 

Малахов Сергій Віталійович
Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Сфера наукових інтересів: комп’ютерні мережі, компоненти комп’ютерних мереж, захист комп’ютерних мереж.
Викладає дисципліни: Компоненти складних комп’ютерних мереж; Стеганографія; Математичні методи та технології тестування і верифікації програмного забезпечення.
E-mail: 

Нарєжній Олексій Павлович
Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій, кандидат технічних наук
Автор понад 70 наукових праць.
Сфера наукових інтересів: тестування програмного забезпечення, генератори випадкових і псевдовипадкових послідовностей.
Викладає дисципліни: Математичні методи та технології тестування i верифікації програмного забезпечення.
E-mail: o.nariezhnii@karazin.ua

Єсіна Марина Віталіївна
Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій , кандидат технічних наук, доцент
Автор понад 40 наукових праць.
Сфера наукових інтересів: криптографічний захист інформації, дослідження механізмів електронного підпису, аналіз та дослідження постквантових криптографічних перетворень.
Викладає дисципліни: Прикладна криптологія; Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах.
 E-mail: m.v.yesina@karazin.ua

Свистунова Олена Василівна
Старший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій
Сфера наукових інтересів: автоматичне управління, забезпечення якості програмних і технічних систем.
Викладає дисципліни: Теорія і технології забезпечення якості програмних і технічних систем; Теорія автоматичного управління.
E-mail: 

 

 

Гальцева Ірина Михайлівна
Cтарший викладач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій
Сфера наукових інтересів: автоматичне управління.
Викладає дисципліни: Теорія автоматичного управління; вступ до фаху.
E-mail: 
Інженерний склад

Шлокін Володимир Миколайович
Інженер 1 кат. кафедри безпеки інформаційних систем і технологій

 

Скриннік Володимир Андрійович
Старший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних систем і технологій

 

Федоренко Віталіна Вікторівна
Провідний фахівець кафедри безпеки інформаційних систем і технологій, фахівець по кадрам на факультеті