Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Навчальні дисципліни, програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра
План навчального процесу
Тимчасовий стандарт вищої освіти перший рівень вищої освіти, бакалавр

 

Освітньо-професійна програма підготовки МАГІСТРІВ
ПЛАН  НАВЧАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ
Тимчасовий стандарт вищої освіти другий рівень вищої освіти, магістр

Сторінки