Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 ХРОНОЛОГІЧНА  ІСТОРІЯ  КАФЕДРИ

 

БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

 

2008 рік

28 березня на ФКН створено кафедру безпеки інформаційних систем і технологій (БІСТ). Першим завідувачем кафедри був призначений декан факультету, доктор технічних наук, професор Сорока Леонід Степанович.

16 грудня отримана ліцензія на проведення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.170101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем з ліцензійним обсягом 30 осіб.

2009 рік

1 серпня в університеті здійснено перший набір студентів за напрямом підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

2010 рік

1 вересня склад кафедри БІСТ розширився до загальної кількості восьми викладачів, з яких нараховувалось три доктора та чотири кандидата технічних наук.

Розроблено та впроваджено викладання 6 нових навчальних дисциплін за напрямом підготовки 6.170101.

2011 рік

Розроблено та впроваджено викладання 8 нових навчальних дисциплін за напрямом підготовки 6.170101.

2012 рік

14 травня захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук здобувач кафедри БІСТ директор ЦККБ “Протон” Кузніченко В’ячеслав Семенович.

21 вересня захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук професор кафедри БІСТ Рассомахін Сергій Геннадійович.

1 жовтня відкрита цільова інтернатура за допомогою компанії «Самсунг Електронікс Україна Компані», на навчання в яку зараховано 7 студентів кафедри.

Розроблено та впроваджено викладання 8 нових навчальних дисциплін за напрямом підготовки 6.170101.

Професор кафедри БІСТ Горбенко Іван Дмитрович отримав Державну премію України в галузі науки і техніки за 2012 рік.

2013 рік

24 квітня відбулася акредитація першого випуску бакалаврів за напрямом 6.170101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

25 травня захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук перший аспірант кафедри БІСТ Ісаєв Сергій Олександрович (науковий керівник – Кузнєцов О.О.).

30 травня отримано ліцензії на підготовку магістрів 8.17010101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем (10 осіб) та спеціалістів 7.17010101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем (20 осіб).

1 жовтня завідувачем кафедри за конкурсом обрано доктора технічних наук, доцента Рассомахіна Сергія Геннадійовича.

Розроблено та впроваджено викладання 8 нових навчальних дисциплін за напрямом підготовки 7.17010101 та 8.17010101.

2014 рік

1 січня склад кафедри БІСТ оновився до загальної кількості 10 викладачів, з яких нараховувалось п’ять докторів та чотири кандидата наук.

28 лютого за допомогою АТ “ІІТ” введено в дію навчально-науковий центр сертифікації ключів сумісно з інтерактивним мультимедійним комплексом, який не мав на той час аналогів в університетах Україні. По результатам університетського конкурсу  цей комплекс було признано кращою інноваційною розробкою 2014 року в університеті.

16 травня відбулася акредитація першого випуску магістрів 8.17010101 та спеціалістів 7.17010101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

12 червня рішенням Акредитаційної комісії МОН здійснено розширення ліцензійного об’єму підготовки бакалаврів до 60 осіб, магістрів до 30 осіб та спеціалістів до 30 осіб за напрямом  (спеціальністю) 6.170101, 7.17010101 та 8.17010101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

1 вересня здійснено перший набір магістрантів кафедри з 2-х річним строком навчання. Професорсько-викладацький склад кафедри розширився до загальної кількості 12 викладачів, з яких нараховувалось сім докторів та чотири кандидата наук. До навчання в аспірантурі прийнято 3 особи.

Розроблено та впроваджено викладання 6 нових навчальних дисциплін за напрямом підготовки 7.17010101 та 8.17010101.

Обладнана та введена в дію наукова-дослідницька лабораторія кафедри БІСТ. Обладнана та введена в дію спеціалізована аудиторія для науково-дослідницької роботи студентів та аспірантів кафедри БІСТ.

Видано 2 монографії в провідних світових видавництвах, підручник та навчальний посібник з грифом МОН. Навчальний посібник викладачів кафедри Єсіна В.І., Кузнєцова О.О., Сороки Л.С. зайняв  перше місце на університетському конкурсі навчально-методичної літератури.

Команда студентів кафедри зайняла перше місце на міжвузівської студентській олімпіаді з інформаційної безпеки.

Студент кафедри Ярко В.В. зайняв друге місце на світовому чемпіонаті зі спортивного програмування.

Професор Горбенко І.Д. і професор Кузнєцов О.О. включені до складу науково-методичної комісії МОН України в галузі інформаційної безпеки.

2015 рік

1 січня – згідно з новим Переліком спеціальностей здійснено розробку тимчасового стандарту ХНУ імені В.Н. Каразіна та перехід на підготовку студентів за новою спеціальністю 125 – Кібербезпека.

Розроблено та впроваджено викладання 4 нових навчальних дисципліни за спеціальністю 125 – Кібербезпека.

Команда студентів кафедри зайняла друге місце на міжвузівської студентській олімпіаді з інформаційної безпеки, що пройшла в місті Дніпропетровську.

2016 рік

1 січня – розроблено новий тимчасовий стандарт для 1-2 рівнів навчання студентів (бакалавр, магістр).

23 березня – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук доцент кафедри БІСТ Замула Олександр Андрійович.

30 червня – здійснено перший випуск магістрів за програмою 2-х річної підготовки та останній випуск спеціалістів. Здійснено перший набір магістрантів за 1,5 річною програмою підготовки за спеціальністю 125 – Кібербезпека та спеціалізацією «Контроль якості програмного забезпечення»

30 липня – отримано ліцензію на підготовку 15 здобувачів ступеню PhD (щорічно) за спеціальністю 125 – Кібербезпека.

1 вересня – прийнято для навчання в аспірантурі 3 особи.

Команда студентів кафедри зайняла друге місце на міжвузівській студентській олімпіаді з інформаційної безпеки.

Розроблено та впроваджено викладання двох нових навчальних дисциплін за спеціальністю 125 – Кібербезпека.

2017 рік

1 січня – оновлено тимчасові стандарти для 1-2 рівнів навчання студентів (бакалавр, магістр).

22 березня – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук доцент кафедри БІСТ Єсін Віталій Іванович.

30 червня – здійснено останній випуск магістрів з 2-х річною тривалістю підготовки.

27 грудня – розширено ліцензію на підготовку  магістрів до 60 осіб за спеціальністю 125 – Кібербезпека.

Розроблено та впроваджено викладання двох нових навчальних дисциплін за спеціальністю 125 – Кібербезпека.

Команда студентів кафедри зайняла друге-третє місця на міжвузівській студентській олімпіаді з інформаційної безпеки.

2018 рік

1 січня – оновлено тимчасові стандарти для 1-2 рівнів навчання студентів (бакалавр, магістр).

8 лютого – здійснено перший випуск магістрів за 1.5-річною програмою  навчання за спеціальністю 125 – Кібербезпека та спеціалізацією «Контроль якості програмного забезпечення»

Розроблено та впроваджено викладання двох нових навчальних дисциплін за спеціальністю 125 – Кібербезпека.

Останні новини