Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

 

Кафедра створена в 2008 році і є випускаючою за напрямом підготовки – «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» та спеціальністю – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Напрям діяльності: підготовка фахівців і проведення наукових досліджень в галузі комплексного захисту складних інформаційних та комунікаційних систем.Особлива увага приділяється моделям та методам забезпечення основних послуг безпеки, таких як: конфіденційність інформації; цілісність інформації; доступність системи; спостережливість інформаційної технології. Вивчаються апаратні та програмні засоби забезпечення безпеки інформації, а також методи, що спрямовані на запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації. Велика увага приділяється вивченню та використанню сучасних методів криптографічного захисту інформації.Діяльність випускників за призначенням: державні установи, науково-дослідні організації, комерційні та банківські структури.

Проведення занять в навчальній лабораторії кафедри