Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Викладачі та наукові співробітники кафедри

  Рассомахін Сергій Геннадійович. Завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент, автор більше 120 наукових праць, підготував 4 кандидатів наук. Коло наукових інтересів: перешкодостійкість і безпека даних в інформаційних і комунікаційних системах. Викладає дисципліни: основи інформатики та застосування ЕОМ, вступ до фаху, компоненти складних комп’ютерних мереж, безпека бездротових мереж.

E-mail:<ahref=»mailto:bist@karazin.ua» style=»color: rgb(0, 0, 205);»>bist@karazin.ua

 

Горбенко Іван Дмитрович.. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки. Автор 18 підручників і монографій, понад 150 статей, 85 патентів, 180 доповідей.

Сфера наукових інтересів: криптографічний захист інформації, криптографічні системи і протоколи, побудова сучасних захищених інформаційно-комунікаційних систем, стандартизація та сертифікація. Викладає дисципліни: прикладна криптологія; криптографічні системи і протоколи; технологія створення систем захисту інформації.

 

  Долгов Віктор Іванович. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки УРСР, Почесний радист СРСР. Автор 6 підручників і монографій, понад 200 статей, понад 80 винаходів і патентів.

Сфера наукових інтересів: технології блокового симетричного шифрування; методи криптоаналізу.

Викладає дисципліни: теорія чисел; теорія груп і кілець; методи криптоаналізу.

  Кузнецов Олександр Олександрович. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, автор понад 300 наукових праць.Іменний стипендіат Президента України (1998-2001 роки); переможець відкритого конкурсу наукових та науково-технічних проектів Міністерства освіти та науки України (2003-2004 роки); переможець міського конкурсу «Молода людина року» у номінації «Наукова діяльність» (2005 рік); переможець першого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2006 рік); лауреат всеукраїнської програми підтримки та розвитку інновацій «Ідеї – в життя» міжнародного фонду «Technobridge». Сфера наукових інтересів: завадостійка передача інформації; алгебраїчна теорія кодів; теорія автентифікації; криптографія та стеганографія. Викладає дисципліни: теорія чисел; теорія груп і кілець; стеганографія.
  Громико Ігор Олексійович. Професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, автор більше 140 наукових праць, патентознавець, метролог. Винахідник СРСР. Коло наукових інтересів: побудова базових основ інформаційної безпеки, розробка загальної парадигми захисту інформації в Україні, розробка Кодексу України про інформаційні правопорушення, розробка теоретичних основ та діючих базових функціональних елементів для принципово нової квантової системи дистанційного отримання інформації в акустичному діапазоні з поверхонь приміщень, дослідження матеріальних процесів суб’єктного подолання просторово-часового континууму з метою отримання ретро- та експрес-інформації про події та явища, дослідження можливості локального обмеження процесу поширення акустичних коливань у повітряному просторі. Викладає дисципліни: комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід; захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; основи інформатики та обчислювальна техніка.
  Замула Олександр Андрійович. Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, доцент, автор більше 120 наукових праць. Коло наукових інтересів: синтез та аналіз шумоподібних сигналів, завадозахищені інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС), створення захищених ІТС. Викладає дисципліни: комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід; управління інформаційною безпекою; нормативно-правове забезпечення інформаційною безпекою.
  Єсін Віталій Іванович. Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, доцент, секретар вченої ради факультету комп’ютерних, автор більше 130 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: моделі і методи розробки баз даних інформаційних систем і забезпечення їх безпеки. Викладає дисципліни: теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних та знань; захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; захист інформації; безпека інформації..

  Сватовський Ігор Іванович. Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 70 наукових праць. Коло наукових інтересів: перешкодостійке кодування, перешкодостійкі інформаційно-телекомунікаційні системи, методи підвищення захищеності передачі цифрової інформації по радіоканалах. Викладає дисципліни: безпека бездротових мереж; захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем; управління інформаційною безпекою.

 

  Лисицька Ірина Вікторівна. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, автор 3-х учбових посібників, монографії, понад 90 наукових праць. Сфера наукових інтересів: технології блокового симметричного шифрування; методик криптоаналізу. Викладає дисципліни: теорія складності обчислень; спецрозділи математикизахист інформації в комп¢ютерних системах;електронний документообіг.

 

  Потій Олександр Володимирович. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, автор понад 100 наукових праць. Сфера наукових інтересів: криптографічний захист інформації, криптографічні системи і протоколи, побудова сучасних захищених інформаційно-комунікаційних систем, стандартизація та сертифікація. Викладає дисципліни: прикладна криптологія; міжнародная стандартизація в галузі інформаційної безпеки, адміністрування захищенних інформаційно-телекоммуникаціних систем.
  Єсіна Марина Віталіївна. Аспірант кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, асистент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна,

Коло наукових інтересів: криптографічний захист інформації, дослідження методів та моделей багатофакторної автентифікації .

Розділи

Сторінки