Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Напрями підготовки

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм за якими здійснюється
прийом та перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої

освіти на денну та заочну форми навчання терміном 4 роки у 2018 році

Шифр Галузі знань Шифр Назва спеціальності підготовки ступеня бакалавра Ліцензійний обсяг Назва спеціалізації (освітньої програми) Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) із зазначення вагових коефіцієнтів
Денна Заочна
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 100 30 Комп’ютерні  науки 1.Українська мова та література 0,3

2.Математика 0,4

3.Фізика або англійська мова 0,2

12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 50 10 Комп’ютерна інженерія

 

1.Українська мова та література 0,3

2.Математика 0,4

3.Фізика або англійська мова 0,2

12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека 60   Кібербезпека 1.Українська мова та література 0,3

2.Математика 0,4

3.Фізика або іноземна мова 0,2

 

15 Автоматизація

та приладобудування

151 Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології       30   Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології

1.Українська мова та література 0,3

2.Математика 0,4

3.Фізика або іноземна мова 0,2

 

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб,

які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра у 2018 році з терміном навчання 1,5 року.

Шифр Галузі знань Шифр Назва спеціальності підготовки ступеня магістра Ліцензійний обсяг Назва спеціалізації (освітньої програми) Перелік конкурсних іспитів
За фахом. З іншого напрямку.
Денна Заочна Додатковий.
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 100 10 Інформаційні управляючі

системи та технології

Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології» (письмово) Комплексний екзамен за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (письмово
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 40

Комп’ютерні системи

та мережи.

Фаховий екзамен

«Комп’ютерна інженерія» (письмово)

Комплексний екзамен за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» (письмово)
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека 60 Безпека інформаційних

і комунікаційних систем

 

 

Фаховий екзамен «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (письмово Комплексний екзамен за спеціальністю «Кібербезпека» (письмово
15 Автоматизація

та приладобудування

151 Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології 30 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

 

Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово Комплексний екзамен за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (письмово

Розділи

Сторінки