Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Склад Вченої ради
факультету комп’ютерних наук
(зміни у складі ради затверджено наказом № 4101-1/467 від 10.10.18 р.)

План роботи

План роботи Вченої ради факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на 2018-2019 навчальний рік

Сторінки