Про факультет

Факультет комп’ютерних наук готує бакалаврів зі спеціальностей «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інформаційні управляючі системи та технології», «Компютерна інженерія», «Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем». «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».Підготовка магістрів ведеться зі спеціальностей «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інформаційні управляючі системи та технології», «Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем».Терміни навчання — 4 роки за рівнем «бакалавр», 1,5 роки за рівнем «магістр» на базі рівня «бакалавр».Факультет здійснює підготовку аспірантів зі спеціальностей «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та «Інформаційні технології».На факультеті працюють 5 кафедр, Центр інформаційних технологій, відкрита Мережева академія CISCO.Станом на 2016/2017 навчальний рік на факультеті навчаються 550 студентів. 

Презентація факультету комп’ютерних наук

Положення про факультет комп’ютерних наук