Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Search Results for: 61
 /  Search: 61

Вчена рада факультету

Вчена рада факультету   Склад Вченої ради (затверджено наказом № 4001-1/400 від 12.11.2014 з внесеними змінами): 1. Д.ф.-м.н., проф. Лазурик Валентин Тимофійович — Голова Вченої ради ФКН 2. К.б.н., доцент Васильєва Лариса Валентинівна 3. К.т.н., доцент Єсін Віталій Іванович 4. Д.т.н., проф. Шматков Сергій Ігорович 5. К.т.н., доцент. Рассомахін Сергій Геннадійович 6. Д.ф.-м.н., проф. Куклін Володимир Михайлович 7.

Read more

Персональний склад

Викладачі кафедри   Завідувач кафедрою, доктор фіз.-мат. наук,професор,Лазурик Валентин Тимофійович Тел.: 707-50-19 Адреса : пл. Свободы 6, г. Харьков, 61022Комната : 524E-mail: vtlazurik@karazin.ua   Карась Вячеслав Игнатьевич, доктор ф.-м. н., профессор, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2007), член-корреспондент Международной академии наук Прикладной радиоэлектроники Беларуси, России и Украины (1993), начальник лаборатории (1989) Национального научного центра «Харьковский

Read more

Видання кафедри

Публікації кафедри   Кафедральний навчальний посібник: Белкин Е.В., Гахов А.В., Горбань А.М., Куклин В.М., Лазурик В.М., Петренко А.С., Силкин М.Ю., Яновский В.В. Введение в методы программных решений. под ред. проф. В.М. Куклина.Учебное пособие. — Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010.   Практикум по программированию в компьютерной физике. Навчально-методичний посібник/ Лазурик В.М., Лазурик Р.В., Литвинова

Read more

Персональний склад

Працівники кафедри Науково-педагогічний склад: Куклін Володимир Михайлович. Завідувач кафедри штучного інтелекту, професор кафедри матеріалів реакторобудування, доктор фізико-математичних наук, PhD. Області реалізованих наукових інтересів: Опубліковано 150 наукових статей і оглядів, дві монографії з фізики; лекції про інформаційні системи та системи штучного інтелекту; редагується серія наукових праць «Проблеми теоретичної і математичної фізики»; опубліковано десяток книг з макроекономіки,

Read more

Видання кафедри

Видання кафедри   О.В. Потій, А.В. Лєншин, Л.С. Сорока, В.І. Єсін, Б.І. Мороз. Інфраструктура відкритих ключів: технології, архітектура, побудова та впровадження. Анотація (614Кб). Есин В. И., Кузнецов А. А., Сорока Л. С. Безопасность информационных систем и технологий – Х.: ООО «ЭДЭНА», 2010. — 656с. Анотація книги (284Кб). Сорока Л.С. Основи теорії мінімально-надмірних сигналів. Математичні моделі та засоби обробки: Монографія.

Read more

Персональний склад

Викладачі та наукові співробітники кафедри   Рассомахін Сергій Геннадійович. Завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент, автор більше 120 наукових праць, підготував 4 кандидатів наук. Коло наукових інтересів: перешкодостійкість і безпека даних в інформаційних і комунікаційних системах. Викладає дисципліни: основи інформатики та застосування ЕОМ, вступ до фаху, компоненти складних комп’ютерних мереж, безпека бездротових мереж. E-mail:<ahref=»mailto:bist@karazin.ua» style=»color: rgb(0,

Read more

Кафедра безпеки iнформацiйних систем і технологiй

Навігація Історія кафедри Персональний склад Презентація кафедри Навчальна робота Наукова робота Міжнародне співробітництво Видання кафедри Контакти Кафедра безпеки iнформацiйних систем і технологiй   Кафедра створена в 2008 році і є випускаючою за напрямом підготовки – 6.170101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» та спеціальністю – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Напрям діяльності: підготовка фахівців і проведення наукових

Read more

Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення

  Навігація Персональний склад Буклет Навчальна робота Наукова робота Міжнародне співробітництво Історія кафедри Видання кафедри Контакти Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення   Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення була створена в 2000 році на базі відділення комп’ютерних наук Харківського національного університету. Для підготовки фахівців з фундаментальних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у 2001 році був

Read more

Кафедра моделювання систем і технологій

  Навігація Персональний склад Буклет Навчальна робота Наукова робота Міжнародне співробітництво Історія кафедри Видання кафедри Контакти Кафедра моделювання систем і технологій Кафедра моделювання систем і технологій почала формування на базі професорсько-викладацьких кадрів механіко-математичного і фізико-технічного факультетів ХНУ імені В. Н. Каразіна наприкінці 1999 року. 7 вересня 2001 кафедра увійшла до складу факультету комп’ютерних наук. Завідувачем кафедри

Read more

Кафедра електроніки і управляючих систем

Навігація Персональний склад Буклет Навчальна робота Наукова робота Міжнародне співробітництво Історія кафедри Видання кафедри Контакти Кафедра електроніки і управляючих систем Завідувач кафедри — Стєрвоєдов Микола Григорович, кандидат технічних наук, доцент. Кафедра електроніки і управляючих систем, починаючи з другого курсу, забезпечує викладання таких загальних дисциплін, як:   «Схемотехніка ЕОМ»; «ЕОМ і мікропроцесорні системи»; «Методи та засоби

Read more

Розділи

Сторінки