Військова підготовка

Студентам ФКН надається можливість паралельно з основним навчанням пройти військову підготовку офіцерів запасу за контрактом у Харківському університеті повітряних сил ім. І.Кожедуба або на факультеті військової підготовки Національного технічного університету «ХПІ». Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень протягом двох років починаючи з 3 курсу.


Основні напрями підготовки офіцерів запасу ХУПС:

- штурманська авіація, бойове управління польотами;
- експлуатація та ремонт літальних апаратів, авіаційного озброєння, авіаційного та радіоелектронного обладнання;
- застосування автомобільних підрозділів аеродромного забезпечення;
- застосування, експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби, апаратури радіорелейного та тропосферного зв’язку, інженерних електротехнічних засобів;
- організація метрологічного забезпечення;
- обробка даних повітряної розвідки;
- бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів ППО;
- технічне забезпечення, експлуатація та ремонт засобів радіотехнічних військ ППО;
- психологія;
- соціальна робота.


Основні напрями підготовки офіцерів запасу ФВП НТУ «ХПІ»:

- бойове застосування танкових з’єднань, військових частин і підрозділів;
- бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів;
- експлуатація та ремонт базових машин бронетанкової техніки;
- експлуатація та ремонт автомобільної техніки та гусеничних тягачів;
- застосування автомобільних з’єднань, військових частин і підрозділів;
- застосування з’єднань, військових частин і підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту;
- забезпечення ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами;
- організація протипожежної охорони;
- застосування пожежних військових частин і підрозділів;
- психологія;
- політологія;
- будівництво та експлуатація фортифікаційних споруд і маскування;
- бойове застосування інженерно-саперних (інженерних) з’єднань, частин і підрозділів;
- застосування військових частин і підрозділів із засобами малоканального радіорелейного та тропосферного зв’язку;
- юрисконсультська робота.

До конкурсного відбору залучаються громадяни України студенти другого курсу денної форми навчання, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 25 років, і якщо вони оплатили навчання. Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення ВНЗ наказом Міністра оборони України присвоюється військове звання молодший лейтенант запасу.

Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету ВНЗ разом із ксерокопіями паспорту громадянина України (1,2,11 стор.), довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, приписного свідоцтва (з обов’язковою відміткою про придатність до військової служби). Ксерокопія кожного документу виконується на окремому аркуші формату А-4.

Конкурсний відбір включає в себе професійний та психологічний відбір, оцінку рівня допризовної і фізичної підготовки.