Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Search Results for: 44
 /  Search: 44

Стандарти освіти

Стандарти освіти Освітня _програма_151_БАК Освітня _програма_151_МАГ Освітня _програма_122_БАК Освітня _програма_122_МАГ Освітня _програма_123_БАК Освітня _програма_123_МАГ Освітня _програма_125_БАК Освітня _програма_125_МАГ

Read more

Видання кафедри

Публікації кафедри Куклин В. М. Избранные главы (теоретическая физика) / В. М. Куклин (Рецензенты: Рухадзе А. А., Буц. В. А., второй тираж). – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. – 224 с.  Куклин. Избранные _главы   Кафедральний навчальний посібник: Белкин Е.В., Гахов А.В., Горбань А.М., Куклин В.М., Лазурик В.М., Петренко А.С., Силкин М.Ю., Яновский

Read more

Персональний склад

Працівники кафедри Науково-педагогічний склад: Куклін Володимир Михайлович. Завідувач кафедри штучного інтелекту, професор кафедри матеріалів реакторобудування, доктор фізико-математичних наук, PhD. Області реалізованих наукових інтересів: Опубліковано 150 наукових статей і оглядів, дві монографії з фізики; лекції про інформаційні системи та системи штучного інтелекту; редагується серія наукових праць «Проблеми теоретичної і математичної фізики»; опубліковано десяток книг з макроекономіки,

Read more

Персональний склад

  Ісірова Катерина Володимирівна. Аспірантка 2-го року навчання кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сфера наукових інтересів: електронні довірчі послуги, електронний підпис, нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки.     Афанасьєва Оксана Олександрівна. Інженер 1 кат. кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, відповідальний редактор Вісника ХНУ серія «Математичне

Read more

Наукова робота

Наукова робота   Методи та моделі організації паралельних процесів в адаптивних обчислювальних мережах ( д.т.н., проф. Шматков С. І., к.т.н., доц. Булавін Д. О. У рамках даного наукового напряму отримано наступні результати: розроблено методи і моделі фрагментації задач в розподілених обчислювальних системах; запропоновано моделі та методи маршрутного обміну даними в адаптивних обчислювальних мережах; розроблено моделі діагностики технічного стану

Read more

Абітурієнту

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм за якими здійснюється прийом та перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання терміном 4 роки у 2018 році Шифр Галузі знань Шифр Назва спеціальності підготовки ступеня бакалавра Ліцензійний обсяг Назва

Read more

Розділи

Сторінки