Центр довузівської освіти

Зусилля Центру довузівської освіти зосереджені на підборі молоді, здатної та бажаючої навчатися в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Майбутньому абітурієнтові в центрі надається найповніша інформація, пов’язана з вибором факультету та спеціальності.

У складі центру довузівської освіти діють: підготовче відділення, підготовчі курси, фізико-математична школа дистанційного навчання, Малий каразінський університет. Підтримуються тісні зв’язки з Харківським та Феодосійським ліцеями при Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна.

Підготовче відділення дає ґрунтовну базу для вступу до університету. Щорічно на підготовчому відділенні за денною формою навчаються біля 100 слухачів.

На підготовчих курсах є вечірня та заочна форми навчання. Для школярів Харківської області заняття на підготовчих курсах проводяться по неділях. Працюють підготовчі курси протягом усього навчального року. Щорічно на підготовчих курсах навчається близько 900 слухачів.

У центрі діє школа дистанційного навчання, представництва якої працюють у різних областях України. Запроваджено нові форми дистанційного навчання – індивідуальна підготовка, “Internet-line”, групи самопідготовки.

Малий каразінський університет запрошує учнів усіх класів до занять за авторськими методиками з таких напрямків: математика, логіка, інформатика і програмування; фізика, астрономія, радіофізика; біологія, хімія; географія, геологія, екологія; філологія і літературна творчість; англійська, німецька і французька мови; психологія, соціологія; економіка, комерційні розрахунки та фінансова математика; історія, археологія.

За довідками звертатися до Центру довузівської освіти щоденно, крім вихідних днів, з 9 до 18 години.

E-mail: cdo@univer.kharkov.ua

Internet-адреса: http://www-cdo.univer.kharkov.ua

Телефони для довідок: 707-52-70, 707-55-26, 707-54-95

The centre of preuniversity education

The centre of preuniversity education bends every effort to select young people, who can and want to study at V.N. Karazin Kharkov National University.

The center gives the fullest information about the choice of departments and specialities for the future university entrant.

The centre of preuniversity education includes: preliminary departments, preliminary courses, physics and mathematics distance learning school, Smaller V.N. Karazin university. There are tight communications with Kharkiv and Feodosia lyceums under V.N. Karazin Kharkov National University.

Preliminary department gives rich foundation to enter the university. Every year on full-time preliminary department about 100 students study.

Preliminary courses, have evening and correspondence forms of education. For pupils from Kharkov region, preliminary courses are conducted on Sundays. Preliminary courses work over the school year. Every year about 900 students study at preliminary courses.

Distance learning school provides new forms of distance learning – individual training, “Internet-line”, groups of self-training.

Smaller V.N. Karazin university invites pupils from all forms to study such subjects as: maths logics informatics and programming; physics, astronomy, radio physics; biology, chemistry; geography, geology, ecology; philology and literary creative work; English, German and French; psychology, sociology; economics, business accounting and finance; history, archeology.

Consult the Centre of preuniversity education every day, except weekends, from 9 to 18.

E-mail: cdo@univer.kharkov.ua

Internet-address: http://www-cdo.univer.kharkov.ua

Phone: 707-52-70, 707-55-26, 707-54-95