Вступні іспити


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

 

Перелік конкурсних предметів

 

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Комп‘ютерні науки та інформаційні технології 

Комп‘ютерна інженерія

Кібербезпека

Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології

122

 

123

125

151

 

 

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова та література

Базовий

100

2. Математика

Базовий

110

3. Іноземна мова

( англійська, німецька, французська )

Або фізика

Базовий

100


Примітка: окремі категорії вступників, визначені Правилами прийому (п.
7), складають письмові вступні екзамени в Університеті; конкурсна сума балів для вступу на навчання визначається відповідно до пункту 6 Правил прийому

Перелік фахових вступних екзаменів,
форми їх проведення, які плануються у 2016 році для вступу на навчання до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

за освітньо-професійними програмами магістр, спеціаліст 

Факультет

Спеціальності

Вступний екзамен
(за 5-бальною шкалою)

Комп‘ютерних наук

122 Комп‘ютерні науки та інформаційні технології 

 Фаховий екзамен за спеціальністю: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (письмово)

Комп‘ютерних наук

125 Кібербезпека

Фаховий екзамен  за спеціальністю: 125 «Кібербезпека» (письмово)

Комп‘ютерних наук

151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології

 Фаховий екзамен за спеціальністю

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

«Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»


Примітка: конкурсна сума балів для вступу на навчання за освітньо–професійними програмами спеціаліст та магістр визначається відповідно до пункт
у 6 Правил прийому.

Программа державного іспиту:  
122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології 
125 Кібербезпека
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегрровані технології