Стисла інформація про факультет
Презентація факультету


Нормативні документи


ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ

ФКН

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм за якими здійснюється
прийом та перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої

освіти на денну та заочну форми навчання терміном 4 роки у 2018 році

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб,

які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра у 2018 році з терміном навчання 1,5 року.

Вступні випробування для вступників до магістратури:

   - Для вступників, які мають диплом бакалавра відповідної спеціальності – фаховий ( письмово)   та з іноземної мови ( письмово).

              - Для вступників, які мають диплом бакалавра, здобутий за іншою спеціальністю –    фаховий(письмово) , додатковий фаховий( письмово)  та з іноземної мови ( письмово)..

 Документи на зміну ліцензійного обсягу знаходяться на підпису в МОН України.

 

Перелік спеціальностей

для прийому на навчання на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшогоПерелік спеціальностей

для прийому на навчання на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченим  або нормативним терміном:

-Перелік конкурсних предметів та вагові коефіцієнти за всіма спеціальностями:

   - Українська мова і література                        0,3

   - Математика                                                    0,4

   - Іноземна мова, або фізика                            0,2

   - Середній бал атестата                                   0,1

 -Мінімальне значення кількості балів за всіма предметами          110.

 - Квоти для прийому за державним замовленням окремих категорій вступників  - 10%.

 - 122   Комп'ютерні науки                                              6

- 123   Комп'ютерна інженерія.                                                        1

- 125   Кібербезпека.                                                                         5

- 151   Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології     3