Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, серія АЕ № 458328 наказ МОН №2323 від 11.06.2014 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році , затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 №1172, та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167.

Проект правил прийому до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2015 році. Переглянути