Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Search Results for: 38
 /  Search: 38

Наукові напрямки

Звіт  про наукову та інноваційну роботу факультета комп’ютерних наук за 2016 рік  Наукові напрямки Основні напрямки фундаментальних і прикладних досліджень у галузі інформаційних технологій на факультеті є: — декан факультету комп’ютерних наук д. фіз.-мат. наук, професор Лазурик В. Т.(має 6 захищених кандидатів наук та 4 аспірантів) займається розробкою комп’ютерних систем для вирішення актуальних завдань, що пов’язані з високотехнологічними галузями промисловості в

Read more

Вступ до університету

Правила прийому   Умови прийому   Центр довузівської освіти   Вступні іспити 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології 8.17010101, 7.17010101 Безпека інформаційних і комунікаціних систем 8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління і автоматики 7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології 7.05020101 Комп’ютеризовані системи управління і автоматики   Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників

Read more

Наукова публіцистика

Наукова публіцистика     О пользе размышлений: Эссе/ Куклин В.М.. — Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. — 216с. Завантажити (1Мб). Книга представляє собою збірник есе, опублікованих з 2000 по 2008 роки. Обговорюються гострі проблеми сучасності, шляхи технологічного і соціального розвитку суспільства в майбутньому. Розглядаються питання комерціалізації технологій і можливості створення штучного інтелекту. Увага приділена завданням елітарної

Read more

Видання кафедри

Публікації кафедри   Кафедральний навчальний посібник: Белкин Е.В., Гахов А.В., Горбань А.М., Куклин В.М., Лазурик В.М., Петренко А.С., Силкин М.Ю., Яновский В.В. Введение в методы программных решений. под ред. проф. В.М. Куклина.Учебное пособие. — Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010.   Практикум по программированию в компьютерной физике. Навчально-методичний посібник/ Лазурик В.М., Лазурик Р.В., Литвинова

Read more

Персональний склад

Викладачі та наукові співробітники кафедри   Рассомахін Сергій Геннадійович. Завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент, автор більше 120 наукових праць, підготував 4 кандидатів наук. Коло наукових інтересів: перешкодостійкість і безпека даних в інформаційних і комунікаційних системах. Викладає дисципліни: основи інформатики та застосування ЕОМ, вступ до фаху, компоненти складних комп’ютерних мереж, безпека бездротових мереж. E-mail:<ahref=»mailto:bist@karazin.ua» style=»color: rgb(0,

Read more

Абітурієнту

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм за якими здійснюється прийом та перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання терміном 4 роки у 2018 році Шифр Галузі знань Шифр Назва спеціальності підготовки ступеня бакалавра Ліцензійний обсяг Назва

Read more

Історія факультету

Історія факультету Факультет комп’ютерних наук був заснований у Харківському національному університеті 7 серпня 2001 р. у складі трьох кафедр: кафедри штучного інтелекту та інтерактивних систем; кафедри моделювання систем і технологій і кафедри електроніки та управляючих систем. Заснування факультету комп’ютерних наук в ХНУ було зумовлене бурхливим розвитком комп’ютерної техніки наприкінці XX століття і її широким впровадженням

Read more

Деканат

Деканат   Як нас знайти? Факультет комп’ютерних наук розміщується за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, праве крило будівлі, 5-й поверх. Добиратися до станцій метро Університет або Держпром. Деканат факультету: кімната 548, телефон +38 (057) 707-50-19, e-mail: CSD@univer.kharkov.ua  

Read more

Розділи

Сторінки