Конференції

Конференции в странах СНГ

Перечислены: дата окончания приема тезисов, город и название конференции.

·01.12.16 - Харьков 

Научно-технический семинар: "Информационные технологии в обучении"


·01.04.15 - Сумы

 

 

·01.04.15 - Томск

 

 

·01.04.15 - Львів

 

 

·01.04.15 - Витебск

 

 

·01.04.15 - Kazan

 

 

·05.04.15 - Санкт-Петербург

 

 

·06.04.15 - Миколаїв

 

 

·07.04.15 - Уфа

 

 

·09.04.15 - Ростов-на-Дону

 

 

·09.04.15 - Москва

 

 

·10.04.15 - Маріуполь

 

 

·13.04.15 - Астрахань

 

 

·16.04.15 - Новосибирск

 

 

·20.04.15 - Чернігів

 

 

·21.04.15 - Пенза

 

 

·24.04.15 - Липецк

 

 

·24.04.15 - Севастополь

 

 

·28.04.15 - Новосибирск

 

 

·28.04.15 - Новосибирск

 

 

·28.04.15 - Черкаси

 

 

·30.04.15 - г. Непряхино Челябинской обл.

 

 

·30.04.15 - Луцьк

 

 

·15.04.15 - Ростов-на-Дону

 

 

·25.04.15 - Moscow

 

 

·25.04.15 - Москва

 

 

·28.04.15 - Новосибирск

 

 

·28.04.15 - Новосибирск

 

 

·30.04.15 - Одесса

 

·1 квітня 2015 р ¬ м. Житомир

І Всеукраїнська науково-технічна конференція «Комп’ютерні технології: інновації,

проблеми, рішення»http://ikt.org.ua

Очные конференции - Зарубеж

 

·01.04.15 - Saskatoon

 

 

·01.04.15 - Saskatoon

 

 

·01.04.15 - Barcelona

 

 

·01.04.15 - Barcelona

 

 

·03.04.15 - Istanbul

 

 

·03.04.15 - Boston

 

 

·04.04.15 - Enna

 

 

·05.04.15 - Kuala Lumpur

 

 

·05.04.15 - Chengdu

 

 

·05.04.15 - Hong Kong

 

 

·05.04.15 - Hong Kong

 

 

·05.04.15 - Hong Kong

 

 

·05.04.15 - Madrid

 

 

·05.04.15 - Prague

 

 

·05.04.15 - Kuala Lumpur

 

 

·05.04.15 - Kuala Lumpur

 

 

·05.04.15 - Hong Kong

 

 

·05.04.15 - New Taipei

 

 

·05.04.15 - Ongole

 

 

·05.04.15 - Madrid

 

 

·10.04.15 - Rome

 

 

·10.04.15 - Bangkok

 

Заочные конференции – Зарубеж

 

·03.04.15 - Австрия, Вена

 


24-27 апреля 2012 - факультет компьютерных наук проводит научно-техническую конференцию с международным участием КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ (КМНТ-2012). Детали в файле, на странице http://www-csd.univer.kharkov.ua/science/31/168 и на сайте http://www.dsmmph.org.ua/kmnt.html

27 февраля – 2 марта 2012 - Х Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям (ННЦ «Харьковский физико-технический институт»)

12-17 вересня 2011 - в Херсонському національному технічному університеті відбудеться ХIІ міжнародна конференція з математичного моделювання МКММ_2011, що присвячена 190-літтю від дня народження П.Л. Чебишева. Дата прийому статей до 15.03.2011. http://mkmm.public.kherson.ua/mkmmsoob1.html

4-7 травня 2011 - в Херсоні відбудеться VIІ Міжнародна науково-практична конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань». Дата прийому тез до 24.12.2010, дата прийому статей до 24.01.2011.

29 апреля – 10 мая 2011 - в п.г.т. Гаспра (Крым) пройдет 11-ая Международная междисциплинарная научно-практическая школа-конференция "Современные проблемы науки и образования". Программа конференции включает конкурс студенческих научных работ. Подача заявок на участие – до 25 марта 2011 г., подача аннотаций докладов – до 1 апреля 2011г. Скачать информационное письмо

17-22 квітня 2011 - в Харкові на механіко-математичному факультеті ХНУ імені В.Н.Каразіна відбудеться Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математики і її застосування в природничих науках та інформаційних технологіях». Бажаючим взяти участь у конференції треба до 31 грудня 2010 зареєструватися, а також до 15 лютого 2011 надіслати тези доповіді. http://tarapov-conf.univer.kharkov.ua/

21-25 лютого 2011 - в Києві відбудеться Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики". Вона проходитиме на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дата прийому тез до 01.02.2011. http://taac.org.ua/uk/

23 грудня 2010 - представники кафедри електроніки і управляючих систем факультету комп'ютерних наук ХНУ імені В.Н.Каразіна взяли участь у роботі вебінару, організованого факультетом комп'ютерних наук і технологій Східноукраїнського національного університету імені В.Даля (Луганськ) в рамках проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Комп'ютерні науки для інформаційного суспільства". Детально (відео)...

18-21 травня 2010 - в Харківському національному університеті пройшла перша науково-технічна конференція з міжнародною участю «Комп'ютерне моделювання в наукомістких технологіях» (КМНТ-2010), яка приурочена до 10-річчя утворення факультету комп'ютерних наук. Детально...

17-20 травня 2010 - у Києві проходив 3-й Молодіжний форум загальнонаціональної стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука. У його роботі взяли участь понад 300 студентів з 70 українських вузів, які стали переможцями відбіркового конкурсу «Завтра.UA-2009/10». Детально...

26-30 квітня 2010 - в Севастопольському національному технічному університеті відбулася третя Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформатика - 2010», у якій успішно виступила наукова делегація аспірантів і студентів факультету комп'ютерних наук. Детально...


КМНТ-2010

КМНТ-2012

Вебінар Луганськ - 2010

Інформатика - 2010

Завтра UA - 2009-2010

МИСИС 2016

РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ