Обращение декана факультета к абитуриентам

Дорогие ребята!

Вы сейчас находитесь перед самым важным выбором в судьбе каждого человека – чему посвятить свою жизнь, какую выбрать профессию, как превратить ее в любимое дело. Возможно, это Ваше первое взрослое решение, но именно оно определит весь Ваш дальнейший жизненный путь – карьеру, материальное благополучие, возможность реализовать свои способности.

Вы – уникальное поколение, потому что родились, воспитаны и выросли с компьютером. Вы прекрасно ориентируетесь во всех современных электронных устройствах, быстро обучаетесь работе с ними и, уверен, где-то в глубине души считаете свой персональный гаджет единственным достойным собеседником. Что ж, мы знаем, как сделать Вашу любимую игрушку по-настоящему для Вас полезной!

На факультете компьютерных наук Вас обучат создавать большие программные продукты, проектировать сложные компьютерные сети и системы искусственного интеллекта. Вы постигнете основы системного анализа и прикладной криптологии, откроете секреты современных языков программирования и организации баз данных. Вам подскажут, как используются информационные технологии в наукоемких областях и коммерческой деятельности, в компьютерном обеспечении сложных экономических и социальных систем.

Давно известно: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». У нас добавляют: «Кто владеет информационными технологиями, тот способен изменить этот мир». Завтра для Вас прозвенит последний звонок, и школа останется позади. Взамен перед Вами распахнется весь остальной огромный мир. Берите его, он - Ваш! Изучайте, программируйте, моделируйте, изменяйте его для себя. Пусть все в нем будет по-вашему! А мы подскажем, как это сделать…


Шановні абітурієнти!

Ви нині перебуваєте перед найважливішим вибором в долі кожної людини - чому присвятити своє життя, яку обрати професію, як перетворити її на улюблену справу. Можливо, це ваше перше доросле рішення, але саме воно визначить весь Ваш подальший життєвий шлях - кар'єру, матеріальне благополуччя, можливість реалізувати свої здібності.

Ви - унікальне покоління, бо народилися і виросли з комп'ютером. Ви прекрасно орієнтуєтеся в усіх сучасних електронних пристроях, швидко навчаєтесь роботі з ними і, впевнений, десь у глибині душі вважаєте свій персональний гаджет єдиним гідним співрозмовником. Що ж, ми знаємо, як зробити Вашу улюблену іграшку по-справжньому для Вас корисною!

На факультеті комп'ютерних наук вас навчать створювати великі програмні продукти, проектувати складні комп'ютерні мережі та системи штучного інтелекту. Ви осягнете основи системного аналізу та прикладної криптології, відкриєте секрети сучасних мов програмування та організації баз даних. Вам підкажуть, як використовувати інформаційні технології в наукоємних галузях і комерційній діяльності, в комп'ютерному забезпеченні складних економічних і соціальних систем.

Давно відомо: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». У нас додають: «Хто володіє інформаційними технологіями, той здатен змінити цей світ». Завтра для Вас пролунає останній дзвінок, і школа залишиться позаду. Натомість, перед вами розкриється весь інший величезний світ. Беріть його, він - ваш! Вивчайте, програмуйте, моделюйте, змінюйте його для себе. Нехай все в ньому буде по-вашому! А ми підкажемо, як це зробити ...

Новини

Наши студенти на ІI етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі <Інформаційна безпека>. 14-16.04.15

[21/04/15]

14-16 квітня 2015 відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі "Інформаційна безпека", який проходив у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. На олімпіаді були присутні команди з 15 ВУЗів України. В олімпіаді брала участь студентська команда факультету комп'ютерних наук у складі:   Керівники команди:  доцент Замула Олександр Андрійович, аспірант Пономар Володимир Андрійович;  Студенти:  Гончарова Юлія Володимирівна (КБ-51); Харламб Марія Ігорівна (КБ-51);  Костенко Семен Вікторович (КБ-51); Вілігура Владислав Вікторович (КБ-41);  Продан Ольга Олексіївна (КБ-41);  Семенко Євгеній Олександрович (КБ-41);  Карпов Андрій Германович (КБ-31); Кулібаба Владислав Андрійович (КБ-31);  Маркова Катерина Дмитрівна (КБ-31).  Команда факультету зайняла ІІІ місце в загальнокомандному заліку. Крім того отримано 9 дипломів за перемогу з окремих дисциплін, а саме:  Харламб М.І – ІІІ місце у персональному заліку олімпіади, та ІІІ місце з дисципліни "Безпека інформаційних та комунікаційних систем"; Костенко С.В. – ІІІ місце з дисципліни "Прикладна криптологія"; Семенко Е.О. – ІІ місце з дисципліни "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" та ІІІ місце з дисципліни "Управління інформаційною безпекою";  Вілігура В.В. – ІІ місце з дисципліни "Управління інформаційною безпекою";  Кулібаба В.А. – ІІ місце з дисципліни "Управління інформаційною безпекою";  Маркова К.Д. – ІІІ місце з дисципліни "Управління інформаційною безпекою".  Студенти Гончарова Ю.В., Продан О.О., Карпов А.Г. отримали почесні грамоти за активну участь в олімпіаді.

16.04.15 відбудеться засідання семінару "Сучасні проблеми захисту інформації".

[15/04/15]

16.04.2015 на кафедрі БІСТ буде проходити засідання наукового семінару "Сучасні проблеми захисту інформації".  Інформація про семінар:  Дата та час проведення: 16 квітня 2015 року о 13-30 Місце проведення: ауд. 523 Північного Корпусу ХНУ ім. В. Н. Каразіна  Доповідачі: Белецкий Анатолий Яковлевич(Национальный авиационный университет, г. Киев.) Тема: «Расширенные поля, порождаемые пространственными матрицами Галуа». Борисенко Алексей Андреевич (Сумской государственный университет, г. Суми) Тема: «Факториальные системы счисления в задачах защиты информации на перестановках»

Поздравления сотрудникам факультета с защитой диссертационных работ

[10/03/15]

На факультете успешно прошли защиты диссертационных работ сотрудников факультета Руккаса Кирилла Марковича, Толстоложуской Елены Геннадиевны и Малыхиной Татьяны Васильевны. 

Расписание на весенний семестр

[24/01/15]

Просьба преподавателям факультета до 05.02.15 явиться в деканат и ознакомиться с актуальной версией расписания занятий

Результаты 7-ой ежегодной факультетской олимпиады по програмированию

[24/11/14]

Призовые места распределились следующим образом. В общем зачете:     1 Аксенчиков Святослав, 3 курс, приз - SSD-диск;     2 Старушко Артем, 3 курс, приз - переносной аккумулятор для подзарядки мобильных устройств;     3 Гуров Максим, 2 курс, приз - 3-ий том "Искусства программирования" Д.Кнута. (призы предоставлены компанией TEAM International) Среди первокурсников:      1 Стрельников Илья, приз - "Алгоритмы. Построение и анализ" Кормена;      2 Зиневич Дмитрий, приз - "Алгоритмы. Руководство по разработке" Скиены;      3 Синельников Александр - "Алгоритмы. Вводный курс" Кормена. (призы предоставлены компанией GlobalLogic)