ENG


Вітаємо!

Факультет комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна готує бакалаврів з наступних напрямів підготовки:

 1. «Комп'ютерні науки», шифр: 6.050101, 7.080401, 8.080401.
 2. «Системна інженерія», шифр: 6.050201.
 3. «Безпека інформаційних та комунікаційних систем», шифр: 6.170101.

Підготовка спеціалістів і магістрів ведеться з наступних спеціальностей:

 1. Інформаційні управляючі системи та технології.
 2. Комп’ютеризовані системи управління та автоматики.
 3. Безпека інформаційних та комунікаційних систем.

Факультет здійснює підготовку аспірантів зі спеціальності 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи".

На факультеті працюють 5 кафедр, Центр інформаційних технологій, відкрита Мережева академія CISCO.

Станом на 2012-2013 уч.р. на факультеті навчається 351 студент.Welcome!

Faculty of Computer Science of V.N. Karazin Kharkiv National University trains bachelors in the following courses:

 1. "Computer science", code: 6.05.01.01, 7.08.04.01, 8.08.04.01.
 2. "System engineering", code: 6.05.02.01.
 3. "Security of information and communications systems", code: 6.17.01.01.

Training of specialists and masters is in the following specialties:

 1. Information management systems and technologies.
 2. Management systems and automation.
 3. Security of information and communications systems.
Faculty trains postgraduates in the specialty 01.05.02 "Mathematical modeling and computational methods".

The faculty has five departments, the Center of Information Technologies, open Network Academy CISCO.

As of 2012-2013 academic year the faculty trained 351 students.

See also:

Structure of the School of Computer Science:

The Centre of Preuniversity EducationНовини

IT-Universe

[14/04/14]

NULL

День выпускника ХНУ - 19 апреля. Приглашаются все выпускники!

[09/04/14]

NULL

Поздравляем женскую сборную факультета компьютерных наук по волейболу с победой на Кубке профкома!

[05/04/14]

Поздравляем женскую сборную факультета компьютерных наук по волейболу с победой на Кубке профкома! В жаркой борьбе была одержана победа над командой Биофака! Слова капитана команды Антиповой Ольги: "Впервые женская сборная факультета компьютерных наук стала обладателем Кубка профкома по волейболу!!!  Спасибо нашим болельщикам за неизменную поддержку!!! Теперь можно выпускаться с чистой совестью! В моей карьере капитана сборной факультета поставлена точка. Хотя на точку это не похоже...Скорее, большой и жирный восклицательный знак!:)"

Доклад «Сжатие и защита информации на основе двоичных биномиальных кодов» в рамках семинара “Сучасні проблеми захисту інформації”

[22/03/14]

3 квітня 2014 року у  четвер  о  15-00 в ауд. 316  Північного Корпусу  ХНУ ім. В. Н. Каразіна відбудеться засідання семінару “Сучасні проблеми захисту інформації”, на якому планується доповідь: «Сжатие и защита информации на основе двоичных биномиальных кодов» Доповідач: доктор технічних наук, професор, Борисенко Олексій Андрійович

Перелік напрямків підготовки вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»

[06/03/14]

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна та факультет комп’ютерних наук у 2014 році, приймає на навчання на умовах експерименту відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2014 року за № 65 «Щодо проведення у 2014/2015 навчальному році експерименту з підготовки фахівців з вищою освітою у галузі знань 0501 «Інформатика і обчислювальна техніка»» вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» на основі бакалавра таких напрямів підготовки:  – 6.040301 «Прикладна математика»,  – 6.040302 «Інформатика»,  – 6.040303 «Системний аналіз»,  – 6.050201 «Системна інженерія»,  – 6.050202 «Комп'ютерно-інтегровані технології»,  – 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»,  – 6.050702 «Електромеханіка»,  – 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»,  – 6.050802 «Електронні пристрої та системи»,  – 6.050803 «Акустотехніка»,  – 6.050901 «Радіотехніка»,  – 6.050902 «Радіоелектронні апарати»,  – 6.050903 «Телекомунікації»,  – 6.050904 «Мережі та системи поштового зв'язку». Порядок вступу та подачі документів викладено в Правилах прийому до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2014 році, що розміщені на сайті університету.